nautika

Predsjednik Upravnog odbora klastera Tomislav Uroda rekao je da
je cilj klastera, čije je sjedište u Ministratsvu gospodarstva, razvitak
pomorskog sektora u deset koraka, od umrežavanja javnih, privatnih i
znastvenih institucija, preko korištenja nepovratnog novca i EU fondova,
do, primjerice, lobiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini te razini
Europske unije.

Klaster je osnovan sa željom da postane krovna organizacija
pomorske industrije u Hrvatskoj, a prednosti članstva su, kako je
rečeno, aktivno sudjelovanje u donošenju sektorskih strategija i
planova, mogućnost prijave projekata od nacionalnog interesa,
ostvarivanje novih poslovnih veza i drugo.

Na prezentaciji je najavljen osnutak centra kompetencija za
unaprjeđenje u brodograđevnoj industriji (CEKOM) čiji će osnivač biti
grad Rijeka, a partneri fakulteti, tvrtke i drugi.

Predsjednik Uprave Jadrolinije Alan Klanac izvijestio je da je
izrađena strategija razvoja toga najvećega domaćeg putničkog brodara,
koja predviđa i širenje flote, te je najavio da će taj dokument uskoro
biti predstavljen javnosti.