PGZ

Obalna crta u Primorsko-goranskoj županiji dugačka je 1065 kilometara, a ukupna duljina obalne crte u Hrvatskoj je 6278 kilometara.

Dosad su utvrđene ukupne granice pomorskog dobra na 750 kilometara pa proistječe da je u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno 56,7 posto od svih utvrđenih granica pomorskog dobra u državi, navodi se u županijskoj informaciji o utvrđivanju pomorskog dobra.

Prve granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji utvrđene su 1996., a po dosadašnjoj dinamici, kojom se utvrđuje oko 20 kilometara granica pomorskog dobra na godinu, taj posao trajao bi još 32 godine.

U županijskoj upravi smatraju da bi se to razdoblje ipak moglo skratiti, da trenutačno ne treba planirati utvrđivanje granica za područja goleti, koja nisu pogodna za gospodarsko korištenje, a čine oko 25 posto obalne crte.

Tako bi se postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra mogao obaviti u sljedećih 15 godina, procjenjuju u toj županiji.