U sklopu Impulse festivala, 29. i 30. ožujka, u Omladinskom kulturnom centru Palach, održala se radionica primitivnog tiska “This Town Need Posters”. Voditelji radionice su Sven Sorić i Hrvoje Spudić. This Town Need Posters je platforma za dizajn i ručni, analogni tisak koja u svom radu stavlja naglasak na materijale, proces i tehniku rada te sve njihove nedostatke.

Platforma „This Town Needs Posters“
djeluje na području nezavisne glazbene i kulturne scene unutar koje surađuje s domaćim i inozemnim akterima, među kojima se izdvajaju  Močvara, Žedno Uho, Zavod za eksperimentalni
zvuk, Klubvizija sc, Kultura Promjene, HDDDan D, AKC Attack. Sudjelujući sada
i na Impulse festivalu, Riječanima su predstavili osnove primitivnih, manualnih
tehnika tiska koje koriste u svojoj produkciji. Polaznici radionice naučili su osnove
miješanja boja, pripreme tiskarskih klišeja, rada s različitim vrstama papira i
prešama.

Sven
Sorić je diplomirani arhitekt,
freelancer i donedavno honorarni asistent pri Katedri za urbanizam na
Arhitektonskom fakultetu. Suosnivač je platforme This Town Needs Posters koja
se aktivno bavi analognim oblikovanjem i tiskom plakata vezanih uz nezavisnu
kulturnu scenu.

Hrvoje Spudić je diplomirani
arhitekt, bavi se diy analognom fotografijom, istražuje principe optike kroz
izradu kamera obskura i sličnih optičkih naprava. Dugogodišnji je član
Klubvizije u kojoj je držao nekoliko radionica. 2012. se pridružuje Svenu Soriću
u osnivanju kolektiva This Town Needs Posters, gdje diy pristup i fotografske
tehnike i procese spaja s primitivnim tiskom.“