studentske inicijative

Na prezentaciji su sudjelovali studenti
Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (Nisa Hrvatin, Ina
Ivandić, Edi Gustin, Liberta Mišan, Marta Maričić, članovi ALUMNI-ja, udruge diplomiranih
studenata APURI) te predstavnici 
Sveučilišta u Rijeci Danijela Urem, voditeljica Ureda za kulturu i Zoran
Baljak voditelj Studentskog kulturnog centra u Rijeci, zatim Ivan Šarar
pročelnik gradske uprave za kulturu Grada Rijeke i Damir Batarelo, predsjednik
saveza udruga Molekula. Što su studenti predstavljali, a što su predstavnici Sveučilišta
i Grada poručili, možete doznati iz priloga: