Grafit podmornica Loligo u lučici šrd Kantrida. Autor grafita je Sec, a organizatori su članovi otvorene Facebook grupe

Loligo (lat. Lignja) je prva podmornica u svijetu za isključivo znanstvene svrhe. Projektirana je u riječkom Whiteheadu, sagrađena u brodogradilištu Danubius Werft Fiume, današnjem 3. Maju i porinuta u more 14. srpnja 1914. godine. Minijaturna je podmornica ime dobila 1913. godine prema latinskom nazivu za lignju Loligo (vulgaris). Njen „otac“ bio je Dr Paul Schottländer, suosnivač i počasni senator Sveučilišta Breslau (Wroclaw), jedan od najbogatijih ljudi Pruske, filantrop i zoolog, mecena Zoologische Station Rovigno (danas Centra za istraživanje mora u Rovinju). Dr. Schottländer platio ga je 153 000 lira i predviđalo se da će podvodno čudo tehnike prvih pet godina istraživanja koristiti za njegove znanstvene projekte, nakon čega je trebao biti predan na raspolaganju stanici u Rovinju. Dužina “Loliga” bila je 12,24 metra, maksimalna širina 2,7 metara, gaz 2,13 m sprijeda, 2, 23 m na krmi,  površinski deplasman 44,1 tona, 50 tona podvodni deplasman. Pokretao ga je elektromotor snage 30 KS i mogao je dostići brzinu od 4 milje na sat na površini te 7 milja na sat u uronu. Uz tri člana posade (zapovjednika, kormilara i inženjera) bilo je mjesta za još dvije do tri osobe, uključujući jednog ronioca. Procjenjena dubina urona bila je 50 metara. Za ronioca je bila napravljena posebna komora te otvori za podvodna snimanja. Loligo je bio konstruiran bez periskopa, pomoćnog motora i standardne navigacijske opreme, kao jedinstveni plutajući laboratorij sa svrhom prikupljanja uzoraka flore i faune te istraživanja podmorja. Zbog izbijanja rata, “Loligo” nije ostvario planiranu svrhu te je 1927. dočekao kraj u Rijeci, prodan u staro željezo.

Više o grafitu, koji je izrađen uz dozvolu ŠRD Kantrida, kao i o Facebook grupi “Riječka enciklopedija Fluminensia” rekli su nam Vedrana Spadoni Štefanić i autor grafita Sec: