Sudionike rasprave pozdravio je gradonačelnik Kastva Ivica
Lukanović, dok je informacije o aktivnostima vezanim uz Urbanu aglomeraciju
Rijeka, mogućnosti korištenja sredstava iz EU-fondova putem mehanizma
integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) te prijedlog projekata vezanih za razvoj
iznijela koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
dr.sc. Nataša Zrilić.

Putem ITU mehanizma sredstva EU se mogu koristiti za obnovu
i rekonstrukciju lokacija kulturne baštine i izgradnju povezane infrastrukture,
kao i poboljšanje usluga koje se pružaju na lokacijama kulturne baštine i
stvaranje novih usluga koje će doprinijeti turističkom razvoju. Također,
sredstva se mogu uložiti i druge aktivnosti povezane s kulturnom baštinom, od
dokumentacije i turističkih proizvoda do promocije i edukacije.

Pored predstavnika javne uprave, na radionici su sudjelovali
i predstavnici turističkih zajednica gradova i općina – članova Urbane
aglomeracije Rijeka, znanstvenici i stručnjaci iz područja obnove kulturne
baštine i turizma, kao i poduzetnici koji već imaju iskustva u stavljanju
kulturne baštine u funkciju turističkog proizvoda.

Iako su članice Urbane aglomeracije predložile velik broj
projekata koji povezuju kulturnu baštinu i turizam, s obzirom na to da će iz
ITU mehanizma za kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma biti na
raspolaganju relativno ograničena sredstva od 8,3 milijuna eura, zaključeno je
kako će sredstva najbolje biti oplođena kroz projekte oživljavanja i promocije
kulturne baštine kroz turizam, dok bi se za projekte obnove kao financijski
najzahtjevnije sredstva mogla povući iz drugih fondova slične namjene za koje
će natječaji uskoro biti otvoreni. Ipak, stručnjaci koji se bave kulturnom
baštinom, od znanstvenika do konzervatora, upozorili su na važnost održivog
gospodarenja kulturnom baštinom, koja ne smije biti uništena zbog komercijalnih
interesa. Stoga je zaključeno kako je kod osmišljavanja turističkog proizvoda
vezanog uz kulturnu baštinu važna stalna suradnja javne uprave, stručnjaka i
turističkih djelatnika, ali i da je od presudne važnosti ponuditi povijesno
utemeljenu i kroz turistički proizvod kvalitetno interpretiranu priču.

Kako je za dobivanje sredstava iz ITU mehanizma važno
ponuditi integrirane projekte, dakle projekte koji imaju povezujući faktor više
općina i gradova – članova Urbane aglomeracije, izdvojena su četiri projekta,
dok će ostali projekti nakon detaljne analize pokušati uklopiti u ta četiri i
na neki ih način osnažiti.

Projekti koji nose integrirajući faktor odnose se na
oživljavanje srednjevjekovnih kaštela i bedema u Kastvu, Klani, Čavlima,
Rijeci, Kraljevici,  Mošćeničkoj Dragi,
Mošćenicama i Brseču. Također, sudionici radionice su se založili za
jedinstvenu turističku promociju i daljnju nadogradnju karnevalske tradicije
kvarnerskog kraja. Zaključeno je kako povezujući faktor sadrži i projekt
uređenja parkova, šetnica i plaža, koji valja valorizirati, a time i očuvati
kao postojeću baštinu, kako bi i u budućnosti mogao i dalje biti vrijedan
turistički proizvod.

Ostali projekti koje će radna skupina sagledati kao mogući
konačni popis projekata koji će se prezentirati tijelima Urbane aglomeracije
odnose se na prezentaciju nematerijalne pomorsko-brodograđevno-ribarske
tradicije. Iako je bilo rasprave i o valorizaciji industrijske baštine Rijeke i
okolice, predloženo je kako bi se takav projekt mogao predložiti za
financiranje iz sredstava namijenjenih revitalizaciji zapuštenih urbanih
područja, a o čemu će se raspravljati na dodatnoj radionici.

Odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske
unije Branka Grčića početkom listopada ustrojena je urbana aglomeracija Rijeka
koju uz Grad Rijeku čine i gradovi Kastav, Kraljevica te Opatija i općine
Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo. Urbana
aglomeracija je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i
provedbe politike regionalnog razvoja, a ciljem učinkovitijeg povlačenja
sredstava iz fondova EU.

Radionice okupljaju predstavnike gradova i općina – članova
Urbane aglomeracije RijekaU prosincu 2015. godine Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije raspisat će natječaj za izbor četiri grada
koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih
teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira gradova za korištenje
ITU-mehanizma bit će vezani sa pripremljenosti Strategija urbanih područja do
razine analize stanja putem prikupljenih podataka uz obveznu izradu baze
projekata/programa, te dokaze o pokrenutoj Strateškoj procjeni utjecaja na
okoliš.

Za ITU mehanizam planirano je 345.351.269 EUR, a koji iznos
je najvećim dijelom predviđen iz Europskog fonda za regionalni razvoj (73,36%),
dok je iz Kohezijskog fonda planirano 14,48% i iz Europskog socijalnog fonda
12,16%.

Kalendar događanja