Grad Rijeka je kroz EU fondove osigurao gotovo 1,5 milijuna kuna za inovativni program socijalnog uključivanja beskućnika „Novi put“.

Novi put je dvogodišnji projekt Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke koji podrazumijeva niz aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku beskućnika s ciljem njihovog što kvalitetnijeg uključivanja u život zajednice i promjene njihovog socijalnog statusa.

Novi put - program socijalnog uključivanja beskućnika

U Gradskoj vijećnici predstavljen je projekt “Novi put”

„Iako već dugi niz godinama brigu o beskućnicima vodi više institucija, smatrali smo da treba voditi računa o daljnjim ulaganjima u zbrinjavanje onih kojima je pomoć najpotrebnija,“ kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Podsjetio je kako je Grad Rijeka inicirao otvaranje prihvatilišta Udruge „Oaza“, a već niz godina djeluje i prihvatilište Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje“, koji godišnje zbrinjavaju oko 100 različitih korisnika. Također, brigu o beskućnicima vodi i udruga Depaul Hrvatska.

Projekt namijenjen korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke

Beskućništvo po svojoj težini i složenosti spada u sam vrh socijalnih problema.

„Iako beskućnike često zamišljamo kao osobe koje spavaju na klupama, ovaj projekt je usmjeren na beskućništvo u širem smislu, odnosno na ljude koji žive u nesigurnim ili neadekvatnim uvjetima“, kazala je voditeljica projekta Maja Pudić.

Stoga je ovaj projekt usmjeren na korisnike nužnog smještaja Grada Rijeke. Radi se o privremenom stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih građana na tri lokacije. Socijalno ugroženim građanima, u prvom redu korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, na raspolaganju je 180 stambenih jedinica kapaciteta oko 400 osoba. Procjena je da će kroz program aktivnost daljnjeg praćenja proći 80 beskućnika.

Formiranje Centra za podršku beskućnicima

Projekt se sastoji od nekoliko segmenata: osnaživanja korisnika beskućnika, podrške stručnjacima koji rade s korisnicima, otvaranja Centra za podršku beskućnicima te destigmatizaciju beskućništva u javnosti.

Osnovna aktivnost projekta “Novi put” je pružanje psihosocijalne podrške, provođenje edukacijskih radionica te pomoć u školskim obvezama za djecu iz nužnog smještaja.

U sklopu projekta bit će rekonstruiran i opremljen prostor na lokaciji nužnog smještaja Grada Rijeke te formiran Centar za podršku beskućnicima, što će korisnicima na riječkom području omogućiti lakši pristup socijalnim uslugama te lakše snalaženje na tržištu rada, kao i upoznavanje s pripisima te svojim pravima i obvezama. Prostor će se opremiti računalima i drugom opremom koja je potrebna za provođenje radionica i predavanja.

Važan dio novog programa je i realizacija kazališne predstave, koju će uz pomoć profesionalca, osmišljavati  i provesti sami korisnici.

Osnaživanje stručnjaka dodatnom edukacijom

Projekt također, predviđa osnaživanje i jačanje kapaciteta stručnjaka kroz dodatnu edukaciju, razne tečajeve i kontinuiranu superviziju tijekom trajanja provedbe.

„Stručne osobe koje rade u prihvatilištima i Centru za socijalnu skrb ostvarit će veliku korist kroz supervizije, jer radeći svakodnevno poslove s osobama koje su imale traumatični život sagorijevaju na poslu. Na taj način će se poboljšati efikasnost rada, čime će se unaprijediti i psihosocijalna podrška korisnicima“, naglasio je ravnatelj Centra za socijalnu skrb Karlo Balenović.

Sredstva za projekt vrijedan 1.483.984,74 kune u potpunosti su osigurana kroz natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I.“ iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Partneri na projektu su dva prihvatilišta za beskućnike koji djeluju na području Rijeke odnosno, prihvatilište Udruge „Oaza“ i prihvatilište Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje te Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Kalendar događanja