Vi se nalazite: Moja Rijeka Tagovi plastika

Tag: “plastika”

Vijesti

  • Primarna selekcija otpada u Rijeci

    Razmisli, reduciraj, recikliraj

    pročitaj višeRiječka Čistoća u ovoj godini nabavlja i postavlja 4.845 novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Time se, uz 3.000 novih spremnika koji su postavljeni 2013., nastavlja 15-godišnje uspješno izdvajanje iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada na području Rijeke i okolnih gradova i općina.

    30.06.2014.