Sveučilišna knjižnica Rijeka

Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje priznanje
Knjižnica godine u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja
kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama.

Priznanje Knjižnica godine dodjeljuje se
najboljoj knjižnici čija se izvrsnost procjenjuje prema Kriterijima za
vrednovanje izvrsnosti za dodjelu priznanja Knjižnice godine, a prema
Pravilniku o dodjeli nagrade.

Priznanje Knjižnica godine dobila
je Sveučilišna knjižnica Rijeka zbog niza aktivnosti kojima je doprinijela
razvoju hrvatskog knjižničarstva tijekom 2014. godine. 

U 2014. godini Sveučilišna
knjižnica Rijeka osigurala je važne uvjete za razvoj u skladu sa suvremenim
trendovima svjetskog visokoškolskog knjižničarstva i postigla odgovarajuće
rezultate:

– nabavljen je zajednički
poslužitelj i uspostavljen cjeloviti
skupni katalog Sveučilišta

– uveden je Discovery servis – objedinjeni pretraživač koji
pretražuje sve dostupne izvore informacija na Sveučilištu u Rijeci

– promijenjena je paradigma
knjižničnih zbirki (obuhvaća jednako materijalne i mrežne fondove)

– postignuta je dostupnost cjeline knjižničnih izvora Sveučilišta s
jednog virtualnog mjesta

– povećano je korištenje mrežnih
fondova za  400%

– povećana je produktivnost
osoblja u obradi za 26%

– povećana je posjećenost
knjižničnih događaja za 17%

– unaprjeđeni su stručni
potencijali osoblja i sustav osiguranja kvalitete

Protekla
2014. godina za Knjižnicu je bila najuspješnija godina u posljednjih deset
godina, Sveučilišna knjižnica Rijeka ovim je potvrdila svoje razvojne
potencijale.

Dobitnik priznanja „Knjižnica godine“ bit će proglašen na Dan
hrvatskih knjižnica, 11. studenoga 2015. godine.