Udruga građana Virtualna Slobodna Država Rijeka u suradnji s tvrtkom Monetalis d.o.o. izdala je suvenir kovanicu "Riječki talir". Nakon višejezične Riječke putovnice i prigodnih poštanskih maraka, Udruga je izradila suvenir koji nosi simbole Rijeke, povijesni grb i lik zaštitnika sv. Vida.

Idejni
koncept napravio je Zlatko Viščević iz riječke tvrtke Monetalis d.o.o.
kojima je ovo prvo izdanje ovakva tipa na lokalnoj razini. Autorica
dizajna je Arijana Anči.  Ovaj suvenir – medalja kovan je u količini od
100 primjeraka, nominala je dukat i pol (talir), preuzeta od dubrovačkog
talira.

Suvenir kovanica napravljena je od posrebrena cinka. Na
lice se  u središnjem dijelu nalazi povijesni riječki grb; okrunjeni
dvoglavi orao s vrčem iz kojeg teče voda. Ispod orla je natpis na lenti
“INDEFICIENTER”. Oko svega je kružni natpis ” • CIVITAS FLVMEN • S VITI
DVCAT ET •SEM (Grad Rijeka . sv.Vid. dukat i pol)

Na naličju se u
središnjem dijelu nalazi lik Sv. Vida. Lijevo od lika nalazi se “S/20”, a
desno “V/12″. Oko svega je kružni natpis ” • SANCTVS • VITVS • • CIVIT
PROTECTOR (Sv. Vid Gradski zaštitnik).

Suvenir kovanicu može se
kupiti po cijeni od 100 kuna putem mrežnih stranica Udruge građana
Virtualna Slobodna Država Rijeka i tvrtke Monetalis d.o.o.