Mjesec borbe protiv raka

Liga protiv raka PGŽ i Klubovi liječenih od zloćudnih
bolesti u suradnji s Odjelom  gradske
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke kroz program Rijeka-zdravi
grad priređuju poseban edukacijski program o zloćudnim bolestima. Građani se
mogu uključiti u program kroz  predavanja
stručnjaka iz različitih područja te tim putem više saznati o izbjegavanju,
otkrivanju i liječenju, saznati kako pomagati sebi i drugima te  kako biti čuvar zdravlja. Mjesto održavanja
programa je Gradska vijećnica Grada Rijeke.

 

04.11.2014. u 18.00 sati
Zdravim navikama protiv bolesti
Jelica Popić, dr.med.: 
Wellness životni stil u zdravlju i bolesti

 

11.11.2014. u 18.00 sati
Anemija – neprijatelj tijela i duha
Prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović,dr.med., Ivan
Host,dr.med.: Utjecaj anemija  na tijelo
Dr.sc. Duška Petranović,dr.med. : Utjecaj anemija na duh

 

18.11.2014. u 18.00 sati
Mozak – taj čudesni organ
Dr.sc. Ines Strenja-Linić,dr.med.: Što sve može naš mozak
Prim.dr.sc. Ira Pavlović-Ružić, dr.med. : Što ako imamo
tumor mozga?

 

24.11.2014. u 18.00 sati
Pogled na tijelo iznutra
Prof.dr.sc. Damir Miletić, dr.med.: Mogućnosti radiološke
dijagnostike tumora – kada koristiti koju pretragu