Odabrani radovi govore o trendu u skupljanju građe koje se, kao rezultat niza objektivnih okolnosti, intenziviralo u posljednjih nekoliko godina a temelji se na različitim oblicima darovanja. Uz darovanje radova vežu se i pitanja koja se mogu sagledati u kontekstu nadopunjavanja muzejske zbirke (npr. kakvi se radovi nude muzeju kao donacija) te pitanja zajednice (npr. tko donira radove) i benefita donatora (npr. zašto se građa donira).

Otvara se i pitanje prate li hrvatski muzeji donatorske trendove prisutne u svjetskim
muzejima.

Izložbom će se vizualizirati kako se akvizicije, u kojima pokloni prevladavaju nad otkupima, odražavaju na sadašnje stanje zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te propitati uspijeva li muzejska zbirka pratiti suvremene trendove na slikarskoj sceni ili su pak darovi van kontrole planova i tendencija kojima je usmjerena politika sakupljanja muzejske građe.