Književna
nagrada Drago Gervais jedna je od najdugovječnijih književnih nagrada u
Hrvatskoj, a dodjeljuje ju Grad Rijeka za poticanje književnog stvaralaštva
svake dvije godine. Ove godine u kategoriji neobjavljenog književnog djela
članovi Prosudbenog povjerenstva ocjenjivali su ukupno 68 radova autora s
područja cijele Hrvatske. Prosudbeno povjerenstvo ove je godine radilo u
sastavu: dr.sc. Aleksandar Mijatović, dr.sc. Milorad Stojević, Darija Žilić,
Vlado Simcich Vava i Kristijan Vujičić.

Već
punih deset godina književna nagrada Drago Gervais prelazi lokalne okvire i ima
nacionalni značaj te se dodjeljuje u dvije kategorije: Nagrada za najbolje
neobjavljeno književno djelo neovisno o književnoj vrsti, te Nagrada za
najbolje objavljeno književno djelo na čakavskom dijalektu u protekle dvije
godine. Nagrada iznosi 20.000 kuna, a dobitnik nagrade za neobjavljeno djelo
stječe i pravo da objavi rad na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

U obrazloženju Prosudbeno
povjerenstvo ističe da se rukopis “nakon povlačenja mora na kopnu će
ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe” odlikuje prije svega
formalnom i sadržajnom inventivnošću i postavljanjem problema na obje razine.
Na formalnoj razini, rukopis istražuje granice između stiha i poezije, te
poezije i proze, nastavljajući istraživanja sintaktičkih i grafičkih sredstava
u oblikovanju retka kao temeljne jedinice. Takav se poetski postupak prenosi u
sadržajni sloj teksta u kojem se javljaju teme kartografije, dodekafonije,
poliritmije i apstraktnog slikarstva. Kao što se redak oslobađa
(‘deteritorijalizira’) od rečenice, tako se redom deteritorijaliziraju zemlja
od teritorija, zvuk od tona, linija od oblika. Nagrađeni rukopis se,  poetsko-političkim eksperimentom, žanrovskom,
tematskom i formalnom hibridnošću, uklapa u tradiciju svjetske i hrvatske
pjesme u prozi, ali i slijedi najnovije trendove takozvane teorijske fikcije,
kakvu je razvio Reza Negarestani u Cyclonopedii
(2008).

“Antologija pjesništva
otoka Krka” predstavlja pak sintetski presjek žive tradicije čakavskog
pjesništva otoka Krka od 17. stoljeća do suvremenih pjesnika. Među 42
zastupljenih i predstavljenih autora, ima pjesnikinja i pjesnika koji stvaraju
na standardu, međutim ocijenjeno je da antologija daje važan uvid upravo u
razvoj čakavskog pjesništva na otoku Krku. Antologija predstavlja autorski
pothvat prof. emeritus Katice Ivanišević, koji se ne očituje tek u prikupljanju
i odabiru pjesničkih djela, već i knjževnopovijesnom, književnokritičkom i
književnoteorijskom situiranju i kontekstualiziranju predstavljenih pjesama.
Antologija je opremljena biografijom 
autorica i autora, ekscerptima iz književnih studija i pogovorom
antologičara.  

Pored dobitnika nagrade,
Prosudbeno povjerenstvo posebno je pohvalilo sljedeće radove koji su ušli u uži
izbor: „Snijeg u magli“ autora Ilije Čorića iz Pule, „Tetovirani zmaj na leđima
gorostasa“ autorice Diane Rosandić Živković iz Rijeke, te pjesničke zbirke
„Jima nuadie“ autora Nedjeljka Franova iz Kali i „Zamalo zauvijek odgođeno“
autora Đine Đivanovića iz Zagreba.

Svečana dodjela Nagrade održat će se 16. listopada 2015.
godine, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, s početkom u 12 sati, dok će se  književni susreti s nagrađenim autorima
održati u Gradskoj knjižnici Rijeka.