Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike
Hrvatske, jednom od najvećih na području Republike Hrvatske, procijenjene
vrijednosti 1,76 milijardi kuna. Projekt obuhvaća izgradnju uređaja drugog
stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnju i
rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s
istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u
gradovima Rijeci i Kastvu te općinama Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine
područje aglomeracije Rijeka.

Projektom će se dostići europski standardi u upravljanju
komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode,
smanjiti zagađenje mora, osigurati dobro stanje voda, smanjiti gubici i povećati
efikasnost vodoopskrbnog sustava. Projekt će biti sufinanciran sredstvima EU
kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. u
visini do 1.25 milijardi kuna odnosno 71,33% troškova.

Na predstavljanju će biti prikazan kratki informativni film,
a na kraju će svi zainteresirani moći postaviti pitanja.

Na predstavljanju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“
zainteresirani će dobiti uvid u
dosadašnju realizaciju i status projekta te saznati koji je doprinos i značaj
provedbe zahvata ovakvog razmjera. Projekt će predstaviti djelatnici KD
Vodovoda i kanalizacija:

– Jelena Zorić, stručna suradnica za odnose s javnošću koja
će biti i moderator,

– Srđan Superina, rukovoditelj Jedinice za pripremu i
provedbu projekata,

– Luka Pajić, samostalni referent pravnih poslova.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske
komisije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata” koji će se ove godine
održati od 9. do 19. svibnja.