U Svečanoj dvorani Palače šećera potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta, u sklopu 1,76 milijardi kn vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd. Vrijednost ugovora iznosi 522.600.000,36 kn bez PDV-a (653.250.000,45 kn s PDV-om), a rok za njegovo izvršenje je maksimalno 1520 dana.

Ulaganje u budućnost Rijeke

„Ovaj projekt predstavlja ulaganje u budućnost Rijeke, kao pametnog, zelenog i čistog grada prilagođenog potrebama svih građana. Dugoročno, ovaj je projekt garancija čistog mora i čistih plaža u samom srcu Rijeke što ima iznimnu važnost u svjetlu stalnog turističkog rasta Rijeke. Još važnija od toga je činjenica da će, zahvaljujući ovom projektu, naši unuci i dalje moći piti visokokvalitetnu i u cijeloj Hrvatskoj poznatu, riječku vodu iz špine”, naglasio je gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović i dodao kako je Rijeka u Hrvatskoj predvodnik u korištenju pametnih tehnologija, po uvođenju zelenih oblika mikromobilnosti, ali i po povlačenju sredstava iz EU fondova.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić koji je istaknuo kako za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ 71,33 posto troškova pokriva Europska unija, dok preostali dio iznosa pokrivaju Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda, te Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija, što detaljno govori o kojem se obimu i složenosti projekta radi.

„Ovakvi građevinski pothvati od nemjerljive su važnosti ne samo za područje na kojem će se izvoditi radovi, nego i za reputaciju Hrvatske kao države koja brine o kvaliteti života svojih stanovnika, slijedi najnovije trendove u očuvanju okoliša te ostavlja čisto more u nasljeđe budućim generacijama”, izjavio je ministar Ćorić.

Viša razina pročišćavanja otpadnih voda

Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka imat će kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika i maksimalni protok od 1.000 litara u sekundi. Bit će drugog  stupnja pročišćavanja za biološku liniju obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, anaerobnom digestijom, dehidracijom otpadnog mulja i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Predviđeno je da svi dijelovi uređaja budu u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine.

„Ovo je velik korak u realizaciji jednog od najvećih vodno komunalnih projekata u Hrvatskoj. Pozdravljamo početak uspješne suradnje s odabranim izvođačem te s nestrpljenjem očekujemo radove koji će osigurati višu razinu pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim standardima i time bolju zaštitu okoliša na našem području“, izjavio je Andrej Marochini, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Nastavak suradnje Hrvatske i Kine

Na važnost ovoga projekta u svjetlu nastavka suradnje dviju zemalja, Hrvatske i Kine osvrnuo se  izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Narodne Republike Kine.

„Ponosni smo što su upravo kompanije iz Kine odabrane kao izvođači projekta koji je od iznimne važnosti za lokalno stanovništvo, posebice sa aspekta zdravlja i zaštite okoliša. Ovo je nastavak uspješne suradnje naših dviju zemalja, Hrvatske i Kine, te se radujem novim projektima u budućnosti“, istaknuo je Nj. E. g. QIANJIN QI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Narodne Republike Kine.

Radovi obuhvaćeni Ugovorom uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku, puštanje u rad, pokusni rad, tehnički pregled, obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, dokazivanje jamčenih operativnih troškova za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka tijekom pokusnog rada te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Financiranje projekta

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 1.761.563.462,00 kn (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn. Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

(Foto: Ivica Nikolac)

Kalendar događanja