jedan od najvećih projekata tog tipa na području Republike Hrvatske

13.07.2018.

Potpisani ugovori o financiranju vodno komunalnog projekta u Rijeci vrijednog 1,76 milijardi kuna

Danas su u Rijeci potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih europskih sredstava i sufinanciranju projekta pod nazivom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, vrijednog više od 1,76 milijardi kuna. To je ujedno i jedan od najvećih projekata tog tipa na području Republike Hrvatske.

Vodoopskrbni projekt KD Vodovod i kanalizacija

Ugovore kojima se utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih EU sredstava te međusobna prava i obveze uključenih strana, potpisali su danas ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Cilj realizacije projekta je dostići europske standarde u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda, zaštititi vodne, i o vodi ovisne, ekosustave - i sve to na području riječke aglomeracije, odnosno u Rijeci, Kastvu, Viškovu, Čavlima i Jelenju.

Projekt će se sufinancirati sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. i to u visini do 1.26 milijardi kuna što čini 71,33% potrebnog iznosa, a uz EU sredstva potrebno je osigurati preostali dio financiranja, odnosno nacionalna sredstva u iznosu od 505 milijuna kn, odnosno 28,67%. Njih će osigurati Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode pri čemu svaki od ova dva subjekta izdvaja preko 185 milijuna kn, dok će preostalih gotovo 135 milijuna kn nacionalnih sredstava osigurati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita. Ovaj kredit će se otplaćivati iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obaveza KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u slučaju njegove nemogućnosti izvršenja.

Pročišćivač otpadnih voda s obradom mulja

Osigurana novčana sredstva bit će uložena u izgradnju pročišćivača otpadnih voda na Delti,  visokog drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj ima kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.

Također, sredstvima će se financirati gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Na ovaj način projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje.

 

 

Značajno povećanje priključenosti na javnu kanalizaciju

Konkretno, trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine. U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98% stanovništva.

Predviđeno je i rješavanje problema s priključenjem onih objekata, kako novoizgrađenih tako i postojećih, koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora. Za njihovo priključenje na javni sustav odvodnje predviđena je dobava velikog broja (2.514) malih lokalnih internih crpnih stanica, za što je također predviđeno sufinanciranje iz fondova Europske unije.

 

Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za dodatnih 8%

 

Nadalje, ovim je projektom, osim proširenja i dogradnje, predviđena i rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje. Planiranom rekonstrukcijom će se optimizirati postojeći mješoviti sustavi, spriječiti negativni utjecaji kišnih preljeva, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav i sl.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% i povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Valja reći da su već i sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

 

Realizacija tijekom 66 mjeseci

 

Realizacija projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima, i predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci.  Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.

Zahvaljujući danas potpisanim ugovorima, u provedbu ovog projekta zajednički su uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode, Grad Rijeka, te KD Vodovod i kanalizacija, a projektom će se na riječkom području ostvariti zadaća usklađivanja s Okvirnom direktivom o vodama, direktivama o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i o kvaliteti vode za kupanje, preuzetih prilikom ulaska Hrvatske u EU.

Na samom potpisivanju ugovora, prikazan je i kratki informativni film o projektu dostupan na YouTube kanalu Grada Rijeke pod nazivom Vodoopskrbni projekt vrijedan 1,7 milijardi kuna.