Studenti

Oba savjetovanja će biti otvorena do 7.
travnja 2015. godine te se pozivaju svi zainteresirani građani da se uključe.
Posebno se poziva populacija na koju se odluka i odnosi – učenici srednjih
škola i studenti te njihovi roditelji, ali i stručna javnost – profesori,
psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska
zajednica te udruge mladih, da se uključe.

Savjetovanja
su objavljena na linkovima jedan
i dva.

 

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije
darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima s ciljem
poticanja njihovih sposobnosti. Temeljni kriterij za odabir ovih stipendista je
darovitost – sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju
postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske
djelatnosti. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema
uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima te prema mišljenju
profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.

Proteklih dvadeset jednu godinu
isplaćeno je 2903
godišnjih stipendija
: 678 srednjoškolskih stipendija i 2225
studenskih stipendija.  Godišnje se za stipendiranje darovitih izdvaja
oko 1.200.000,00 kn.

Povjerenstvo
za  stipendiranje darovitih učenika i studenata sastavljeno od priznatih
stručnjaka afirmiranih na području visokog i srednjeg obrazovanja darovitih
pojedinaca svake godine razmatra uspješnost provedbe Odluke o stipendiranju
darovitih učenika srednjih škola i studenata. Tako se i 2015. godine pristupilo
razmatranju dosadašnje provedbe Odluke te se utvrdila potreba za većim brojem
izmjena i dopuna pojedinih njenih dijelova. Stoga je odlučeno da se pristupi
izradi nove Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata,
a sve u cilju preciznijeg i jasnijeg definiranja odredbi kao i postizanja
pravednijeg uspoređivanja različitih kategorija pristupnika natječaju za
dodjelu stipendije.

Od
uvođenja stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, u proteklih
pet godina, stipendirano je ukupno 18 studenata koji se školuju za
deficitarna zanimanja za što je izdvojeno je oko 350.000,00 kn.
Godišnje se za stipendiranje darovitih izdvaja oko 75.000,00 kn.

Kroz
provedbu Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, od njenog donošenja pa
do danas,  Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo susretao se s uvijek
novim životnim okolnostima potencijalnih i postojećih stipendista koje je bilo
potrebno razriješiti na najbolji mogući način, a isto tako, pojavile su se brojne
izmjene povezanih propisa. Iz navedenih se razloga pristupilo opširnom
sagledavanju Odluke te je zbog većeg broja nužnih izmjena i dopuna njenih
odredaba, donesen zaključak da se pristupi izradi nove Odluke o stipendiranju
studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na
području grada Rijeke. Nova se odluka donosi s ciljem usuglašavanja s
rješenjima koje je u pojedinim slučajevima donijela sama praksa, a u pojedinim
izmjene i dopune relevantnih propisa uz preciznije i jasnije definiranje
pojedinih činjenica i situacija kako bi se ubuduće spriječilo pogrešno
tumačenje nekih odredaba te popunile uočene pravne praznine.

 

Građani
se pozivaju da se svojim komentarima i prijedlozima uključe u ova Savjetovanja kako
bi se izmjenama pristupilo uzimajući u obzir i njihova razmišljanja. Svoje
prijedloge mogu dati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću koji mogu poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr,
a mogu se uključiti i upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za
komentiranje.

Grad Rijeka će ukupno u proračunskoj 2015. godini za stipendiranje
darovitih učenika i studenata, za stipendiranje studenata deficitarnih
zanimanja, stipendiranje učenika studenata prema socijalnim kriterijima, te
stipendiranje studenata grada Vukovara izdvojiti oko 1.350.000,00 kuna.

Po završetku
Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit
će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta
Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog
teksta Odluka i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke
o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata i Odluke o
stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe
ustanova na području Grada Rijeke.

 

Podsjećamo i
da je još dva dana, do 12. ožujka 2015. godine, otvoreno savjetovanje o
socijalnim stipendijama, a može mu se pristupiti putem linka