U okviru projekta „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade” Savjet mladih Grada Rijeke prošli je tjedan u Križevcima sudjelovao u širenje riječkog primjera dobre prakse rada s mladima. Naime, u suradnji s riječkom Udrugom Delta, a uz podršku Centra za mlade Križevci i Savjeta mladih Grada Križevaca, sudjelovao je u provedbi prve Akcije za 5! u Gradu Križevci.

Cilj je Akcije za 5!, koja se u Rijeci provodi već 17 godina, pružiti mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Tijekom Akcije za 5! učenici i učenice srednjih škola osmišljavaju projektne prijedloge, a pobjednički projekt dobiva financijska sredstva za njegovu realizaciju.

Akcija za 5! prvi put održana u Križevcima

Akcija za 5! prvi put održana u Križevcima

Tako su prvi put i križevački srednjoškolci zauzeli prostore Gradske vijećnice u Križevcima gdje priliku za upoznavanje rada gradske uprave iskoristilo čak 22 učenika i učenica četiriju srednjih škola na području Grada Križevci. Pobjedničkim projektom „Akcije za 5!” proglašen je projekt „Kak’ banana utječe na glavu“, a spaja dvije teme važne mladima u Križevcima – reproduktivno i mentalno zdravlje.

Rad učenica i učenika pratili su i mladi iz Savjeta mladih Grada Rijeke: Luka Čanković, Martina Matoković i Nikolina Šaponja. Stručno tijelo koje je pomno pratilo predstavljanja i raspravu te učenicima i učenicama davalo povratne komentare na njihove prezentacijske vještine i relevantnost i održivost aktivnosti činili su savjetnica za mlade u Gradu Rijeka Lucija Kero i član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Marko Martinčević.

Marko Martinčević i Lucija Kero

Marko Martinčević i Lucija Kero

Do kraja školske godine pobjednička grupa križevačkih srednjoškolaca organizirat će talk show sa stručnjacima i stručnjakinjama koje će mladima pružiti odgovore na njihova pitanja koja će se prikupiti anketom. Projekt će se provesti do kraja školske godine uz financijsku podršku Grada Križevaca i mentorsku podršku Centra za mlade Križevci.

Projekt „Akcija za 5!“ proizašao je iz dugogodišnje suradnje s Udrugom Delta u okviru projekta “Mislim globalno, djelujem lokalno – Dan akcije”.  Udruga Delta je u 2022. godini za projekt „Dan akcije“ dobila pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje Sustav osiguravanja kvalitete – SKOCKANO Program što potvrđuje dugogodišnju kvalitetu predmetnog projekta.

U proteklih 17 godina u „Akciji za 5!” sudjelovalo je više od 1.000 mladih, a samo u Gradu Rijeci do sada je sredstvima iz proračuna Grada Rijeke uspješno realizirano 16 pobjedničkih projekta učenika i učenica.

Temelj za projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade” je Tripartitni Sporazum o prijateljstvu i suradnji Savjeta mladih ova tri Grada  koji su nakon akcije održali redovni sastanak članova Trajne radne skupine Sporazuma.