KD ViK Rijeka

Savjetujemo korisnike da provjere
svoja vodomjerna okna i zaštite ih, ukoliko nisu već zaštićena,
termoizolacijskim materijalom kao što su ploče stiropora i kamena vuna.
Unutrašnjost okna može se zaštiti i rastresitim izolacijskim materijalom ili
suhim lišćem na način da je ono uloženo u plastične mrežaste vreće kako bi se
olakšalo njihovo vađenje i ponovno vraćanje u okno prilikom čitanja vodomjera.
Na ovaj se način oblaganjem mogu toplinski zaštititi i dijelovi instalacija,
kao što su vanjske slavine.

Dijelovi instalacija koji nisu
ukopani mogu se toplinski zaštiti omatanjem izolacijskim materijalima u trakama
ili već gotovim izolacijama za cijevi koje odgovaraju pojedinim profilima.
Materijali za ovakvu vrstu toplinske zaštite mogu se nabaviti u trgovinama
vodovodnog materijala i centralnog grijanja.

Nezaštićene instalacije najbolje je
isprazniti ukoliko se ne koriste jer se voda koja je u stanju mirovanja
najlakše smrzava i uzrokuje smrzavanje vode u vodomjeru te njegov kvar s
nekontroliranim istjecanjem vode.

U mraznom razdoblju se smrzavanje
vode u instalacijama može spriječiti i puštanjem da voda lagano istječe na
slavinama u objektu.

Oznake