Vodoopskrbni projekt KD Vodovod i kanalizacija

Ugovore
kojima se utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos
bespovratnih EU sredstava te međusobna prava i obveze uključenih strana, potpisali
su danas ministar zaštite okoliša i
energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc.
Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini
.

Cilj
realizacije projekta je dostići europske standarde
u upravljanju komunalnim otpadnim vodama
, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti
zagađenje mora
te osigurati
dobro stanje voda
, zaštititi vodne,
i o vodi ovisne, ekosustave
– i sve to na
području riječke aglomeracije, odnosno u Rijeci, Kastvu, Viškovu, Čavlima i
Jelenju
.

Projekt
će se sufinancirati sredstvima Europske
unije
kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje
2014.-2020. i to u visini do 1.26 milijardi kuna što
čini 71,33% potrebnog iznosa
, a uz EU sredstva potrebno
je osigurati preostali dio financiranja, odnosno nacionalna sredstva u iznosu
od 505
milijuna kn, odnosno 28,67%.
Njih će osigurati Republika
Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode pri
čemu svaki od ova dva subjekta izdvaja preko 185 milijuna kn
, dok će
preostalih gotovo 135 milijuna kn nacionalnih sredstava osigurati KD Vodovod
i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita
. Ovaj kredit će se
otplaćivati iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice
lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile
su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje
obaveza KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u
slučaju njegove nemogućnosti izvršenja.

Pročišćivač otpadnih voda s obradom mulja

Osigurana novčana sredstva
bit će uložena u izgradnju pročišćivača otpadnih voda na Delti,  visokog drugog stupnja pročišćavanja s biološkom
obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom
mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe
tvari.
Uređaj ima kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000
ekvivalent stanovnika.

Također, sredstvima će se
financirati gradnja i rekonstrukcija oko 217
kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica
s istovremenim izvođenjem
radova na oko 100 kilometara javne
vodoopskrbe
. Na ovaj način projektom je
predviđeno povećanje priključenosti na
sustav javne odvodnje
otpadnih voda, optimizacija
i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava
javne odvodnje.

 

 

Značajno povećanje priključenosti na javnu kanalizaciju

Konkretno, trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu
kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine
. U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno
proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98%
stanovništva
.

Predviđeno je i rješavanje problema s priključenjem onih
objekata, kako novoizgrađenih tako i postojećih, koji su ispod razine
kanalizacijskog kolektora. Za njihovo
priključenje na javni sustav odvodnje predviđena je dobava velikog broja
(2.514)
malih lokalnih internih
crpnih stanica
, za što je također predviđeno sufinanciranje iz fondova
Europske unije.

 

Smanjenje gubitaka u
vodoopskrbnom sustavu za dodatnih 8%

 

Nadalje, ovim je projektom, osim proširenja i
dogradnje, predviđena i rekonstrukcija
postojećeg sustava javne odvodnje
. Planiranom rekonstrukcijom će se
optimizirati postojeći mješoviti sustavi, spriječiti negativni utjecaji kišnih
preljeva, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav i sl.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne
vodoopskrbe
. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu
za oko 8% i povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Valja reći da su već i
sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim granicama
i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim
sustavima u Hrvatskoj.

 

Realizacija
tijekom 66 mjeseci

 

Realizacija projekta
„Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“
, obuhvaća
ukupno 120 projekata po podsustavima,
i predviđena
je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci.  Na području grada Rijeke radovi će se
izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31
kilometar vodovoda. Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu
Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u
općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u
općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u
općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.

Zahvaljujući danas potpisanim ugovorima, u provedbu
ovog projekta zajednički su uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike, Hrvatske vode, Grad Rijeka, te KD Vodovod i kanalizacija, a
projektom će se na riječkom području ostvariti zadaća usklađivanja s Okvirnom direktivom
o vodama, direktivama o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i o kvaliteti
vode za kupanje, preuzetih prilikom ulaska Hrvatske u EU.

Na samom potpisivanju
ugovora, prikazan je i kratki informativni film o projektu dostupan
na YouTube kanalu Grada Rijeke
pod
nazivom Vodoopskrbni projekt vrijedan 1,7
milijardi kuna.