Sanacija željezničkog mosta u Istarskoj ulici

U sklopu sanacije i uređenja uklanjaju se neprimjereni grafiti  i peru zidovi što će doprinijeti ljepšoj vizuri.

Oznake