U Rijeci od 26. travnja boravi delegacija Galwaya 2020 - Europske prijestolnice kulture, irskoga grada koji će ovu titulu nositi iste godine kada i Rijeka.

Rijeci
su u gostima izvršna direktorica Galwaya 2020 Hannah Kiely i direktor
marketinga Fintan Maher, koji su u četvrtak s kolegicama i kolegama iz Rijeke u
prostorijama TD RIJEKA 2020 održali radni sastanak.

Pozdravili
su ih Emina Višnić, direktorica TD RIJEKA 2020, Slaven Tolj, umjetnički
direktor projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, Irena Kregar
Šegota, direktorica sektora za razvoj i strateška partnerstva, Mara Anjoli Vujić,
direktorica sektora za kulturu, Alma Čakmazović, direktorica Sektora za
komunikacije i marketing, Iva Grego, direktorica Sektora općih poslova te Ivan
Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Tema
susreta bili su dogovori o suradnji dvaju gradova te suradnji na programskim
sadržajima i zajedničkom marketinškom nastupu, kao i dogovori o ulaganjima u
razvoj publike i jačanje kapaciteta djelatnika u kulturi.

Zaposlenici
TD RIJEKA 2020 predstavili su svaki od sektora i programskih pravaca te tekuće i planirane aktivnosti. Isto su saznali i od irskih kolega pa je
otvorena i tema konkretne programske suradnje. Razgovaralo se i o mogućnostima zajedničke
promocije i marketinga te o razmjeni osoblja.

Riječki
će tim Galway uzvratno posjetiti do kraja godine.