Aktivnosti su usmjerene na poticanje uključivanja osoba starije životne dobi u kulturni život grada, s ciljem poboljšanja zdravlja i blagostanja te promicanja kulturnih sadržaja u gradu Rijeci. Organizatori događanja su Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Grad Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo.

Aktivnosti se provode u sklopu rada Tematske grupe za „Zdravo starenje“ projekta „Rijeka – Zdravi grad“.