Radionice su se održavale 6. i 7. ožujka u Vijećnici Grada Rijeke te drugim prostorima gradske uprave, a na njima je sudjelovalo oko 80 polaznika.

Projekt Zdravi grad u Hrvatskoj traje već 30 godina, a Rijeka je u njega, kao i u Hrvatsku mrežu zdravih gradova, uključena od samih početaka.

Radionice je moderirala nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže zdravih gradova prof. Selma Šogorić, dr.med. Istaknula je da je projekt Zdravi grad jedan od najdugovječnijih projekata europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije, a njegovo najveće postignuće je upravo direktni kontakt gradskih uprava sa zajednicom – prepoznavanje potreba građana i rješavanje njihovih problema vlastitim resursima.

Radionice se nastavljaju na Konsenzus konferenciju održanu u rujnu 2017. godine, također u riječkoj Gradskoj vijećnici, na kojoj su odabrana prioritetna područja djelovanja projekta u narednom razdoblju: otvorenost prema potrebama osoba s invaliditetom, potpora obiteljima i mladima, zdravo starenje, cjelovita skrb o duševnom zdravlju i unapređenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštita okoliša.

Dvodnevne edukacijske radionice imale su za cilj formiranje šireg Tima za zdravlje i tematskih grupa projekta “Rijeka – Zdravi grad“ te rad na izradi novog Plana za zdravlje. Tematske grupe dat će priliku struci, udrugama, ustanovama i skupinama građana da kroz međusobnu suradnju daju svoj doprinos kako bi grad učinili ljepšim, sretnijim i zdravijim mjestom za život.