Bura nanijela velike štete na groblju Kozala

Olujno nevrijeme je lani u studenome uzrokovalo znatne štete na riječkim grobljima, na zajedničkim dijelovima groblja i na grobovima u vlasništvu privatnih osoba.

Procjenjuje se da je šteta oko pet milijuna kuna, a najviše je stradalo groblje Kozala, gdje je sudski vještak na grobnim mjestima, mauzolejima i ogradi utvrdio štetu od 3,45 milijuna kuna, od čega je 2,4 milijuna kuna šteta na privatnim grobnicama.

Na grobljima Zametu, Trsatu i Drenovi šteta je 30.000 kuna.

Velika je šteta i na hortikulturi pa je za sanaciju srušenih i polomljenih stabala dosad potrošeno oko 1,2 milijuna kuna, a Komunalno društvo Kozala osiguralo je pola milijuna kuna za nabavu novih sadnica.