Početkom svake godine riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.  Riječ je o pravima koja su većinom iznad državnog standarda, pa je prošle godine raznim oblicima pomoći bilo obuhvaćeno oko 8.000 korisnika, što je nešto manje u odnosu na 2017. godinu. Građani su koristili preko 15.620 različitih prava koje omogućuje Socijalni program Grada Rijeke, za što je iz proračuna izdvojeno oko 32 milijuna kuna, dok je dodatnih 1,9 milijuna izdvojeno za potpore za opremu novorođenog djeteta kao jedne od mjera populacijske politike.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je donošenje ovih odluka nastavak gradske socijalne politike namijenjene svim generacijama građana, od najmlađih do najstarijih, napomenuvši kako roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna. To znači da će roditelji koji se uklapaju u riječki socijalni program kao pomoć za prvo dijete u obitelji dobiti 3.500 kuna, za drugo 4.000 kuna, a za treće i svako sljedeće 5.000 kuna.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2019. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni  ili posebni uvjet i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Određeni su i iznosi pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Ovisno o različitim kriterijima, podstanari mogu dobiti pomoć od 500. do 1.500 kuna. Zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga mogu ostvariti pravo na podmirenje troškova električne energije, pa tako samac ima pravo na mjesečnu pomoć do visine od 150 kuna, a primjerice, četveročlano domaćinstvo na pomoć u iznosu do 400 kuna.

Besplatan prijevoz i novčane pomoći starijim osobama bez prihoda i umirovljenicima s malim mirovinama

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njegova kućanstva ne prelazi gradski cenzus. Druga vrsta pomoći namijenjena je umirovljenicima čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna. Također, Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna ili ispunjavaju neke druge uvjete iz Socijalnog programa, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke.

Kao i protekle godine, gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili zadovoljava gradski cenzus.