Riječki program lokalnog partnerstva postaje

Proteklih 12 godina, zahvaljujući entuzijazmu naših sugrađana uređeni su pojedini dijelovi grada – dječja igrališta, parkovi, dvorišta vrtića, osnovnih škola, šetnice, javne površine, trgovi, ulice взять займ 10000 рублей срочно. U navedenom vremensko razoblju, u partnerskom odnsu sa Gradom Rijeka radili su na podizanju kvalitete življenja, a protekom vremena Riječki program lokalnog partnerstva postao je mladi teeneger.

Riječki program lokalnog partnerstva (dalje: RPLP) nastao je kao dio cjelovitog plana za sudjelovanje građana u odlučivanju koji je utvrđen na seminaru i radionicama s predstavnicima mjesnih odbora, udruga i Grada Rijeke, te Američke agencije za međunarodni razvoj. Prilikom utvrđivanja cjelovitog plana ocijenjeno je da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, osmišljen je projekt Riječki program lokalnog partnerstva, kao projekt, koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici, a što se prije svega odnosi na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi i uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta za djecu od 3 do 6 godina ili 7 do 15 godina, drvoredi, šetnice, parkovi, neuređene zelene površine, dvorišni prostori dječjih vrtića, škola, dijelovi ulice, naselja, manji divlji deponiji i sl.). Osim što sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima, građani na ovaj način sudjeluju i u kreiranju proračuna Grada Rijeke, što se zove participativno budžetiranje.

Ukupna vrijednost devet projekata realiziranih u 2015. godini iznosi 456.333,19 kn. Iz Proračun Grada Rijeke za projekte je utrošeno 270.654,03 kn (187.468,29 kn planiranih po programu i pozicijama Proračuna unutar Riječkog programa lokalnog partnerstva – građanske inicijative, 83.185,74 kn na teret pozicija proračuna Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem). U realizaciji projekta učestvovalo je 340 volontera, te čitav niz predstavnika javnog i profitnog sektora čiji doprinos iskazan kroz volonterski rad i donacije iznosi 185.679,16 kn.

Projekt Udruge Društvo Bez granica, uz potporu  Vijeća Mjesnog odbora Drenova i Udruge Dren
”Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi”
Utrošena sredstva Proračuna  RPLP     4.498,40 kn
Doprinos zajednice                           7.212,66 kn
Ukupna vrijednost projekta              11.711,06 kn

Postavljanjem povijesne mape, odnosno ploče sa QR kodovima, te uređenjem stražarske kućice, zgrada na nekadašnjoj granici Kraljevine Italije i Kraljevine SHS primjerenim označavanjem iste kao povijesne šetnice, dobila je dodatnu vrijednost i vidljivost, a malim komunalnim akcijama Mjesnog odbora Drenova predviđeno je i uređenje stepeništa ispred zgrade kao i postavljanje ograde zbog blizine prometnice. Značajan je ovo korak ka daljnjoj promociji Zavičajnog muzeja Drenove, a posebno u kontekstu informiranja građana o važnom segmentu drenovske i riječke povijesti. Zahvaljujući angažmanu lokalne zajednice, volontera i članova Udruge Društvo bez Granica i Dren, projekt je uspješno realiziran i vjerojatno ima nastavak priče u narednom vremenskom razdoblju.

Već u veljači 2016 godine, obilježavanjem Noći muzeja u organizaciji drenovske Udruge Bez granica pokazalo se da je projekt uređenje okoliša zgrade Zavičajnog muzeja polučio svoj uspjeh obzirom na velik broj zainteresiranih građana, kako Drenovčana, tako i građana iz Rijeke i šire okolice. projekt vjerojatno ima nastavak priče u narednom vremenskom razdoblju.

Projekt Grupe građana Drenjulić,
“Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo – Dječji vrtić Drenova”, 2. faza

Utrošena sredstva Proračuna RPLP  25.031,91 kn
Sredstva proračuna                        2.711,25 kn
Doprinos zajednice                       31.619,00 kn
Ukupna vrijednost projekta            59.362,16 kn

Promicanje i unapređenje kvalitete zdravih stilova života i održivog razvoja mladih Drenove, prenijeti najmlađim stanovnicima znanje o bioraznolikosti lokalnog kraja, te tradicijskim i ekološkim načinima obrade tla i proizvodnji hrane, poticanje i uključivanje predškolske djece na svakodnevnu fizičku aktivnost i redovito vježbanje ciljevi su ovog projekta koji je ujedno nastavak aktivnosti iz 2014. godine. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljena je i postavljena vrtna garnitura i ostali potrebni materijali za izradu urbanog vrta na krovnoj terasi vrtića, uklonjen je dotrajali vrtuljak i postavljen novi.  Ekološku akciju uređenja dvorišta i montaže vrtne garniture sa dopremom zemlje na krovnu terasu kao i niz drugih aktivnosti čišćenja i uređenja okoliša odradili su brojni volonteri (101 volonter). Donacije roditelja, te javnog i profitnog sektora dodatni su čimbenici koji su imali učinak na uspjeh realizacije ovog projekta. Pored volontera projekt su pomogli realizirati članovi  Udruga Zona 00 i Dren koji će suradnju s dječjim vrtićom nastaviti i u budućnosti zbog sličnih ciljeva i vizije. U sve aktivnosti bila su uključena i djeca polaznici Dječjeg vrtića Drenova kojima je ova površina i namijenjena kao i osoblje odnosno zaposlenici vrtića.

Projekt lokalnog partnerstva potaknuo je aktivnu suradnju roditelja polaznika vrtića sa udrugama koje djeluju na području Mjesnog odbora Drenova i šire. Projekt će se nastaviti provoditi održavanjem urednosti, funkcionalnosti i čistoće dvorišta i urbanog vrta. Novi sadržaji doprinijet će novim aktivnostima u radu s djecom polaznicima vrtića koju će se nastaviti educirati o cikličnosti prirodnih sustava, iskoristivosti prirodnih resursa uz osnovna načela koncepta održivog razvoja (sadnja, ubiranje plodova, funkcija kompostjere).

Projekt Grupe građana Mirtići,
“Veliki za malene” 3. faza , Dječji vrtić Mirta

Utrošena sredstva Proračuna RPLP   13.500,00 kn
Sredstva proračuna                        15.590,00 kn
Doprinos zajednice                        49.988,00 kn
Ukupna vrijednost projekta             79.078,00 kn

Projekt je nastavak uređenja dvorišnog prostora vrtića kao i ulaznih vrata u sam dvorišni prostor. Glavni cilj projekta bio je urediti siguran i funkcionalan prostor za igru i boravak djece na vanjskom i unutarnjem prostoru objekta Dječjeg vrtića Mirta kako bi se osigurali uvjeti za optimalni psiho-fizički razvoj djece polaznika. Volonterskim radom  80 volontera  uređen je i očišćen okoliš objekta kroz dvije eko akcije. Akcijama se prokrčila nepoželjna vegetacija, pokosila trava, skupio otpad, okopavalo se postojeće biljke i raslinje, sadilo novo mediteransko bilje, kreirani su cvjetnjaci u obojanim automobilskim gumama, a dio guma obojen je živim bojama te su stavljene u funkciju dječjih sprava. Pošljunčane su nove podloge za igru i promijenjeni lanci na ljuljačkama. Za doprinos volontera zaslužni su roditelji polaznika vrtića, odgajatelji i zaposlenici vrtića, te članovi Kluba starijih osoba i umirovljenika Kantrida, Zavičajnog kluba Bukovica i Ekonomske škole Mijo Mirković. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljena je i postavljena podna obloga od gumenih granulata ispod ljuljački, što korištenje ovog dječjeg igrala čini sigurnijim i ugodnijim, te je postavljena automatska brava na dvorišnim vratima kao i video nadzor na ulaz i izlaz u dvorišni prostor i  na samu zgradu vrtića čime je u postignuta sigurnost djece u vrtiću, u smislu mogućnosti napuštanja pojedinog djeteta van prostora dvorišta i zgrade vrtića. Dvorišni prostor više nije dostupan građanima i prolaznicima koji nisu korisnici vrtića.

Projekt Grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla,
“Školski trg – privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića”

Utrošena sredstva Proračuna  RPLP   20.394,55 kn
Sredstva proračuna                         34.759,49 kn
Doprinos zajednice                         15.950,00 kn
Ukupna vrijednost projekta              71.104,14 kn

Ovim projektom u obliku privremenog rješenja započelo se sa uređenjem prostora Trga Ivana Klobučarića na kojem se učenici škole i građani zadržavaju (sjede, igraju se, prolaze). Definiranje ideje privremenog rješenja uređenja trga u suradnji sa učenicima, roditeljima i udrugom Društvo arhitekata Rijeka u cilju kvalitetnijeg boravka učenika spomenute škole u vrijeme školskog odmora do implementacije konačnog uređenja trga ciljevi su ovog projekta.  Kroz nekoliko faza predviđeno je uređenje prostora na kojima se učenici zadržavaju. Tijekom 2015. godine provedeno je nekoliko radionica sa učenicima čije ideje i želje su dovele do idejnog rješenja izgleda trga. Postavljanjem drvenih obloga na postojeće betonske istake, osiguran je prostor za sjedenje učenika, ali i prolaznika. Ideja je, sadržajno obogatiti parter trga u cilju kvalitetnijeg korištenja prostora od strane učenika i  prolaznika. Na trgu je predviđeno postavljanje sportskih sadržaja za male sportove, te oslikavanje površina trga bojama i podlogama prilagođenim edukativnim i sportskim sadržajima. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljena je drvena građa, drvene obloge za montažne klupice na obodnim betonskim zidićima i oko istaka na trgu, betonirani su rubni zidići oko trga, te i hortikulturno oplemenjena zelena površina. U provedbu projekta bilo je uključeno nešto više od 20 volontera, učenici, nastavnici i administrativno-tehničko osoblje OŠ Nikola Tesla, roditelji, članovi Društva arhitekata Rijeka, volonteri tvrtke Dražul Glušica Arhitekti. Realizaciju projekta odobrili su odjeli gradske uprave kao i Konzervatorski odjel iz Rijeke Uprave za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Volonterskim radom provodila se priprema i provedba učionice sa učenicima, izrada projekta privremenog rješenja Trga, bojanje i montaža drvenih obloga, kao i mnogobrojni sastanci radnih grupa te razne koordinacije zbog specifičnosti površine. Donacijama je nabavljeno 20.490,00 kn novčanih sredstava. Od navedenog iznosa, 4.150,00 kn utrošeno je na nabavku drvene građe i materijala za klupice, dok su preostala sredstva u iznosu 16.340,00 kn namijenjena za daljnje aktivnosti projekta (nabava boja i bojanje površina na parteru Trga, ili druge potrebe u okviru realizacije projekta u 2016. godini). Projekt se realizira i u ovoj godini, a vjerojatno će imati nastavak i u 2017. godini zbog trenutnnog izvođenja radova na objektima u okolici trga. Nedavno je na trgu postavljena zaštitna ograda koja ograđuje dio površine namijenjen malim sportovima (nogomet), te stol za stolni tenis. radovi i oprema financirani su od strane McDonald’sa, odnosno Globalne hrane i Grada Rijeke, a po odabiru građana Rijeke na natječaju “Za naš ljepši kvart”.

Projekt Vijeća Mjesnog odbora Pehlin,
“Nasmiješi se, igra počinje”

Utrošena sredstva Proračuna  RPLP   29.945,56 kn
Sredstva proračuna                         30.125,00 kn
Doprinos zajednice                         16.195,00 kn
Ukupna vrijednost projekta              76.265,56 kn

Projektom je obnovljen dvorišni prostor Dječjeg vrtića Pehlin na adresi Minakovo 30, te time osiguran siguran i sadržajan prostor za igru i boravak djece polaznika, ali i ostalih korisnika prostora. Iako je izgrađen novi dječji vrtić Mavrica na Pehlinu, ukazala se  potreba za postojanjem još dvije vrtićke skupine u prostorijama “starog vrtića”. Unutrašnjost vrtića i fasada uređivani su i oslikani, no vanjski sadržaji za djecu su bili veoma skromni. Proračunskim sredstvima Grada srušena je bina koja uglavnom nije imala nekadašnju funkciju bine na kojoj su se održavale priredbe (stari vrtić je smješten unutar nekadašnjeg Doma kulture), postavljene su dva nova dječja igrala, dvostruka ljuljačka i tobogan s kulom, te jedna klupa sa naslonom. Po završetku radova postavljanja sustava kanalizacije obnovljen je i obojen južni zid dvorišta i metalna ograda. Ovaj projekt je još jedan od primjera kako spoj financijskih sredstava malih komunalnih akcija i lokalnog partnerstva, uz doprinos lokalne zajednice može brže i efikasnije dovesti do vidljivih pozitivnih promjena u cilju podizanja kvalitete življenja.
Dvorište “starog” vrtića Pehlin prvenstveno koriste polaznici dviju vrtićkih skupina (oko 60 djece) za igru i boravak u prijepodnevnim satima. Prostor koriste i umirovljenice za rekreaciju (vježbe) dva puta tjedno u danima kada vremenske prilike dozvoljavaju tjelovježbu provode dijelom na vanjskom prostoru dvorišta vrtića. Prostor koristi i Vijeće Mjesnog odbora Pehlin kao i maškarane udruge Pehinarski feštari i Pehinarska gospoda za odvijanje svojih programskih aktivnosti Pusni dani na Pehlinu, obilježavanje Dana Mjesnog odbora Pehlin, sportski turniri i sl. Sredstvima donacija i volonterskim radom planira se urediti i privremeni montažni objekt kojim bi se zatvori prostor između “šterne” i vanjskog zida, a za potrebe skladištenja i odlaganja potrebitih materijala i inventara te hortikulturno oplemeniti prostor.

Projekt Grupe građana Bombon,
“Dvorište po želji djeteta, Dječji vrtić Vežica”, 3. faza

Utrošena sredstva Proračuna              24.213,13 kn
Doprinos zajednice                           41.932,00 kn
Ukupna vrijednost projekta                66.145,13 kn

U trećoj fazi uređenja dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Vežica uređena je staza oko bazena i pješčanika, te je izrađeno gazište na stepenicama. Navedeni radovi financirani su sredstvima proračuna Grada, dok su donacijama javnog i gospodarskog sektora, te volonterskim radom 47 volontera sanirane staze oko pješčanika i bazena, postavljene anti stres podloge pod ljuljačke, te je odrađeno čitav niz aktivnosti kojima je djeci omogućeno raznovrsnije, kvalitetnije i sadržajnije sudjelovanje u aktivnostima igre izradom novih sprava od panjeva, paleta, automobilskih guma i špage odnosno obnovom postojećih. Pješčanik je dopunjen novim pijeskom, postavljena je nova drvena kućica i drveni pješčanik, te je hortikulturno obnovljen prostor dvorišta. Korištenje vanjskog prostora postalo je sigurnije, posebice za mlađu djecu i djecu s teškoćama u razvoju.

Raznolikost poticaja omogućila je djeci raznovrsniju igru, više mogućnosti za usavršavanje socijalnih, motoričkih, komunikacijskih i drugih vještina, a uređene cvjetne površine omogućile su djeci učenje o biljnom svijetu i njegovoj važnosti kroz aktivnosti zalijevanja, okopavanja, ubiranja plodova, izrade sirupa, konzumiranje. Vesele, žive boje igrala, cvjetne površine, čitav sadržaj dvorišta mame osmijeh na lice odraslih, a djece osobito.Roditelji polaznika bili su vrlo zainteresirani za projekt, te je odaziv na akcije bio više nego pozitivan. Pohvale i ideje za daljnje aktivnosti bile su pokazatelj uspješnosti projekta. U popodnevnim satima u prostor vrtića dolaze i roditelji sa djecom koja nisu trenutno korisnici vrtića te uživaju u igri i druženju. Zbog izuzetnog zanimanja za pješčanik dogovorena je izrada nadstrešnice nad pješčanikom, dok će se cvijetnjaci i zelene površine redovito održavati akcijama odgajatelja, domara, djece i naravno roditelja.

Projekt Udruge za terapijsko jahanje Pegaz,
“Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini”, 2. faza

Utrošena sredstva Proračuna               16.061,93 kn
Doprinos zajednice                             11.550,00 kn
Ukupna vrijednost projekta                  27.611,93 kn

Uređenje i stavljanje u funkciju jedne zapuštene zelene površine u vlasništvu Grada Rijeke,  a u cilju provođenja aktivnosti rehabilitacije i rekreacije građana predstavlja uspješnu priču ovog projekta. Udruga Pegaz tijekom 2015. godine, kroz drugu fazu uređenja uređivala je prostor Centra “Draška dolina” želeći povećati kvalitetu provedbe rekreacije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom grada Rijeke ali i provedbu aktivnog slobodnog vremena građana grada Rijeke na otvorenom. Postavljena je drvena, sigurnosna ograde koja odvaja prostor predviđen za smještaj i boravak životinja od prostora namijenjenog za boravak korisnika i posjetitelja. Proračunska sredstva Grada utrošena su za nabavu betonskih ploča za dovršetak uređenje vrtne staze, te drvene građe za izradu ograde i sadnica voćki i ukrasnog bilja kojom se obnovio postojeći voćnjak.Petnaest  volontera  uključilo se u realizaciju projekta aktivnostima pripreme prostora za sadnju i sadnja voćki i ukrasnog bilja, uređenja zelene površine i vrtnih staza (postavljanje betonskih ploča). U projekt su bili uključeni i korisnici programa Društveno korisnog rada Ureda za probaciju Rijeka i Ministarstvo pravosuđa. Cjelokupna površina doline održava se kontinuirano volonterskim radom članova Udruge Pegaz, a volonterski angažman uključuje poslove uređenja zelene površine.

Projektom se potiče stvaranje zdravih navika kod djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom, osjećaj vlastite vrijednosti i korisnosti te razvijanje svijesti o očuvanju okoliša te boravku na svježem zraku. Korisnici projekta su djeca s različitim poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Primorsko-goranske županije koji inače koriste sadržaje i programe Centra Draška dolina (dijagnoze: cerebralna paraliza, autizam, sindrom Down, pervazivni razvojni poremećaj, smetnje govora, vida, sluha, poremećaji u ponašanju, teškoće učenja), roditelji i članovi obitelji direktnih korisnika te  šire građanstvo grada Rijeke i susjednih općina – broj izravnih korisnika: 120 osoba. Udruga svakodnevno provodi još tri programa: Terapijski, Volonterski i Rekreativni program što broj korisnika znatno povećava na broj od oko 650.

Projekt Vijeća Mjesnog odbora Podvežica
“Vježbom do zdravlja – uređenje zelene površine ispod Dječjeg Vrtića Galeb”

Utrošena sredstva Proračuna             28.829,58 kn
Doprinos zajednice                            4.140,00 kn
Ukupna vrijednost projekta               32.969,58 kn

Glavni cilj projekta bio je omogućiti građanima, osobito mlađem uzrastu poticanje zdravog načina života, te bavljenje tjelovježbom i provođenje slobodnog vremena na  otvorenom javnom prostoru, a što je postavljanjem 4 sprave za tjelovježbu, na zelenoj površini ispod Dječjeg vrtića Galeb i ostvareno. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke financirani su radovi iskopa – pripremne radnje terena za postavu sprava, te doprema i montaža rotirajuće sjedalice, paralelne prečke, veslarice i sprave za trbušnjake. Volonterskim radom 13 volontera, uglavnom članova Udruge umirovljenika Podvežica provedene su aktivnosti dobave i razastiranja rizle.

Nakon postavljanja sprava zamijećeno je korištenje istih od sugrađana u jutarnjim i popodnevnim satima. U blizini površine sa spravama nalazi se Centar za zdravi pokret i Boćarski dom Podvežica čiji korisnici također koriste sprave za tjelovježbu.  Na području Mjesnog odbora Podvežica živi oko 4000 potencijalnih korisnika sprava, osoba mlađe i srednje životne dobi. U narednom periodu, u suradnji sa Dječjim vrtićom Galeb, te Akademijom za primijenjenu umjetnost, planira se dodatno urediti postojeći prostor (bojanje postojećeg zida, označavanje staza, hortikulturno uređenje površine).

Projekt Grupe građana Potok
“Za igru s osmijehom-sigurno igralište po mjeri djeteta”,  – Dječji vrtić Potok, 3. faza

Utrošena sredstva Proračuna               24.993,13 kn
Doprinos zajednice                              7.092,50 kn
Ukupna vrijednost projekta                 32.085,63 kn

U trećoj fazi uređenja dvorišta Dječjeg vrtića Potok, proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljene su dječje sprave, klackalica na oprugama i  ljuljačka, te su izvedeni radovi pripreme podloge za postavljanje sprava (ručni iskop temelja, planiranje dna temelja, odvoz materijala iskopa, betoniranje temelja, zarezivanje podloge od gumenih granulata, planiranje i sanacija dijela igrališta nakon izvedbe radova, dobava i ugradba drobljenog kamenog agregata granulacije, ručni prijevoz materijala).

U 2016. godini izvedeno je bojanje dvorišnog zida i klupa za sjedenje sa predstavnicima Udruge Za bolji svijet. Doprinosu udruge Za bolji svijet treba dodati vrijednost volonterskog rada 32 volontera koji su  odradili aktivnosti čišćenja dvorišta od nepoželjne vegetacije (raslinja, korova), raznošenja zemlje, grabljanja pijeska u dvorištu, sadnja sadnica, uklanjanja dotrajale kućice, nadopunjavanje pješčanika, planiranje zemlje, planiranje zemlje i bojanje ograde.

U razdoblju od 2005. do 2015. godine prijavljeno je ukupno 149 projekata, od čega su 74 projekta odabrana za realizaciju, a uspješno je realiziran 71 projekt.

Uređeno je:
• 14 igrališta/parkova za djecu
• 7 zelenih površina
• 1 urbani vrt
• 9 dijelova naselja unutar mjesnih odbora
• 2 šetnice
• 4 dvorišna prostora osnovnih škola (Kantrida, Zamet, Gornja Vežica, i Centar za odgoj i obrazovanje)
• 13 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića (Bulevard, Galeb, Vežica, Kvarner, Gabbiano, Mirta, Krijesnica, Potok, Delfin, Drenova, Oblačić, Veseljko, Pehlin)

Ukupna vrijednost realiziranih projekta iznosi je 4,6 milijuna kuna, od čega je iz Proračuna Grada Rijeke izdvojen iznos od 1,8 milijuna kuna, a doprinos lokalne zajednice kroz donacije i volonterski rad iznosio je 2,8 milijuna kuna. Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodile su 4 udruge, jedan sportski klub, devet vijeća mjesnih odbora i 26 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na područjima 19 mjesnih odbora, što je više od polovice ukupnog broja mjesnih odbora.

Posebnost ovog programa očituje se upravo u velikom broju volontera koji svojim osobnim angažmanom doprinose i pomažu realizaciju pojedinog projekta. U navedenom razdoblju  u realizaciji projekata sudjelovalo je oko 2.965 volontera kojima treba dodati ne manje važne angažmane predstavnika javnog i gospodarskog sektora koji su donacijama u vidu usluga, radova, robe ili novčano također doprinijeli uspješnosti realizacije projekata. Prilika je ovo da se još jednom zahvalimo svim voditeljima projekta i svim učesnicima, a osobito građanima volonterima i donatorima (fizičkim i pravnim osobama) koji su tijekom ovih 12 godina postojanja Riječkog programa lokalnog partnerstva bili dio pojedinog projekta i na svoj način doprinieli njegovoj realizaciji.

Zahvala ide i  Povjerenstvu za ocjenu projekata u sastavu Zvijezdana Schulz Vugrin, Neven Šantić i Jelena Androić, kao i kolegama i suradnicima u odjelima gradske uprave koji su u stručnom dijelu očitovanja o mogućnosti realizacije pojedinog projekta, te savjetima i nadzorom nad provedbom projekata također dali svoj obol uspješnosti realizacije ovih 9 projekata.

U 2016. godini u tijeku je realizacija pet novih projekata:
1. Kvaliteta djetinjstva utječe na dječji život – Grupa građana Mlaka – Dječji vrtić Mlaka
2. Moje dvorište – moja odgovornost – Vijeće MO Sveti Nikola
3. Permakulturni vrt – Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Gornja Vežica
4. Školski trg – privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića – II. faza uređenja – Grupa građana – Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla
5. Oaza sretnog djetinjstva 3. faza uređenja –  Grupa građana Galebići – Dječji vrtić Galeb

Poziv za predlaganje projekata za 2017. godinu planira se objaviti 2. studenog 2016. u Novom listu i na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr i  http://www.rijeka.hr/RPLP. Natječaj će biti otvoren do kraja mjeseca (30.11.2016.), te će na navedenim linkovima biti dostupne sve potrebne upute i obrasci za prijavu prijedloga projekta. Predviđena je i pripremna radionica za pisanje prijedloga projekata za sve zainteresirane, 15. studenog u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART i Grada Rijeke.

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, dugogodišnji je partner Grada Rijeke i Direkcije za mjesnu samoupravu u provedbi Riječkog programa lokalnog partnerstva. U ovoj i narednoj godini provest će sveobuhvatno vrednovanje njegove provedbe. Rezultati evaluacije poslužit će kao podloga za daljnji razvoj programa uključujući unapređenje natječajnih procedure, povećanje broja i vrsti prijavljenih projekata i prijavitelja, vidljivosti programa i projekata te ukupno povećanja pozitivnog utjecaja programa na razvoj i život lokalne zajednice.

Detaljniji prikaz pojedinačnih izvješća projekata kao i cjelokupno Izvješće o relizaciji projekata RPLP-a 2015, usvojeno na kolegiju Gadonačelnika,  možete pogledati na linku RPLP 2015.