DHK Rijeka u Zagrebu

Autori predstavljenih knjiga – Giacomo Scotti, Kristina Posilović, Željka
Kovačević Andrijanić, Robert Vrbnjak i Ivan Klarić, okupili su se jučer u podne
na predstavljanju na kojemu je publika imali priliku čuti fragmente iz poezije
koje su čitali sami autori.

Na kraju promocije okupljenima se obratio i predsjednik DHK-a Borben
Vladović koji pritom  kazao da je riječki ogranak DHK-a  jedan od
najaktivnijih od svih ogranaka.