Moho Art Event

Milijana Babić, Saša Furlan, Gordan Ivica, Saša Jantolek,
Mirna Kutleša, Ivo Matošić, Melita Sorola Staničić, Biba Šehović Jelušić,
Dražen Vitolović i Darija Žmak Kunić dali su svoj doprinos ovom projektu,
ukrašavajući tanjure na sebi svojstvene načine. Umjetnici nisu imali nikakva
ograničenja u radu pa su na tanjure dospjele njihove prepoznatljive
preokupacije. Broj izloženih radova namjerava se u budućnosti povećati, nakon
čega bi trebao uslijediti izbor najljepših tanjura, koji će onda biti umnoženi
i upotrijebljeni ili kao posuđe, ili kao suvenir.

Kako je izgledalo na otvorenju, možete saznati iz kratkog
priloga: