Na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeno je izvješće o kakvoći mora na riječkim plažama u prošloj godini koje pokazuje kako je na gradskom području, od Preluka do Pećina, na većini od ukupno 21 mjernih točaka kakvoća mora bila ocijenjena ocjenom “izvrsno”. Konačnom ocjenom “dobro” ocjenjena je kakvoća mora na Kantridi – Villa Nora, a godišnjom ocjenom “zadovoljavajuće” ocjenjene su Kantrida – zapad, Kantrida – istok i Grčevo što su značajno bolji rezultati nego su zabilježeni 2015 godine.

– Možemo biti više nego zadovoljni kvalitetom mora uz
riječke plaže, a prva ispitivanja u ovoj sezoni kupanja također daju razloga za
zadovoljstvo. Riječke plaže smještene su u gradskom području, ispod gusto
naseljenih urbaniziranih područja, a unatoč tome more uz njih ima visoku
sanitarnu kvalitetu. Rezultat je to velikih ulaganja u izgradnju
kanalizacijskog sustava  – kazao je
gradonačelnik  Vojko Obersnel i dodao da Odjel
gradske uprave za komunalni sustav u suradnji s Nastavnim zavodom za javno
zdravstvo treba provesti dodatna ispitivanja na plažama koje imaju ocjenu
„zadovoljavajuće“. –  Potom u suradnji s
KD Vodovod i kanalizacija treba provjeriti jesu li svi objekti u blizini tih
lokacija priključeni na sustav odvodnje – kazao je gradonačelnik  dodajući kako će izgradnjom cjelokupnog
kanalizacijskog sustava na području Rijeke, za što su osigurana sredstva iz EU
fondova, more u cijelom riječkom priobalju biti visoke kvalitete, a istodobno
će biti i zaštićena izvorišta pitke vode.

Uređene i čiste plaže

Gradonačelnik Obersnel prihvatio je i Izvješće o održavanju
plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih
sadržaja na plažama uoči ove sezone kupanja o kojem je govorila pročelnica
Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević.

– Grad održava 22 plaže i to 13 plaža na Kantridi i
Kostabeli i 9 plaža na Pećinama ukupne površine 108.000 m². Za ovu godinu za
održavanje plaža je osigurano ukupno 5,2 milijuna kuna, što je namijenjeno
izvođenju građevinsko-zanatskim radovima, čišćenju plaža i mora,
postavljanju  privremenih priključaka te
za uređenje i održavanje objekata i opreme na plažama – kazala je Miličević.  Svi potrebni radovi, kako bi plaže spremne
dočekale kupače, uspješno su obavljeni do 1. lipnja, kada je i službeno počela
sezona kupanja. Među većim zahvatima i ulaganjima izdvaja se uređenje
sunčališta na plaži Bivio, na kojoj je postavljen i sanitarni čvor,
dohranjivanje plaža šljunkom, uređenje brojnih prilaza, puteva i stubišta,
hortikulturni radovi i uklanjanje otpada na cijelom plažnom pojasu od Preluka
do Pećina. U sezoni kupanja, kazala je Miličević, sve plaže se svakodnevno
čiste.