Kakvoća mora na većini riječkih plaža ocijenjena je pojedinačnom ocjenom izvrsno, dok je nezadovoljavajuće kvalitete, ali još uvijek pogodno za kupanje na plažama na Kantridi  – kod Dječje bolnice i bazena zapad te na Plaži ispod nogometnog igrališta, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Uredbom o kakvoći mora za kupanje propisani su standardi kakvoće mora na plažama. Pod time se osobito misli na mikrobiološke pokazatelje čistoće mora (crijevne enterokoke i Escherichia coli), čije su granične vrijednosti općenito smatraju najznačajnijim indikatorima zagađenja mora, uz druge značajke kao što su meteorološki uvjeti, temperatura i slanost te vidljivo onečišćenje mora. Kakvoća mora na morskim plažama prati se od 15. svibnja do 30. rujna svake godine.

Propisani standardi stroži od europskih

Kako je naglasila pročelnica Karla Mušković, spomenutom Uredbom uvjeti ocjenjivanja stroži su od onih propisanih Direktivom EU-a, kako bi se osiguralo rano uočavanje negativnih promjena i provođenje brzih sanacijskih mjera s ciljem održavanja visokih standarda kakvoće mora u Republici Hrvatskoj.

Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje određuju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene. Na temelju pojedinačne ocjene more se razvrstava kao izvrsno, dobro i zadovoljavajuće, dok se na temelju godišnje i konačne ocjene more razvrstava kao izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na 22 mjerne točke na području grada Rijeke zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. More s riječkih plaža dobilo je u 2019. godine sljedeće godišnje ocjene: 59,09% uzoraka je izvrsne kakvoće, 9,09% dobre kakvoće (Kantrida – Vila Nora i Kantrida – bazen istok), 13,64% zadovoljavajuće kvalitete (Kantrida – Rekreacijski centar 3. maj, Kantrida – zapad i Bivio – Dom umirovljenika), te 18,18% nezadovoljavajuće kvalitete (Kantrida – istok, Kantrida – Dječja bolnica, Kantrida – bazen zapad i Plaža ispod nogometnog igrališta).

Izgradnja novog pročišćivača

Najproblematičnije riječke plaže tj. one koje imaju povećano mikrobiološko opterećenje nalaze se na Kantridi, na obalnoj liniji od plaže Dom umirovljenika do Rekreacijskog centra 3. maj. Zamijećeno je da se kakvoća mora na tom području pogoršava uslijed oborina zbog većeg broja priobalnih izvora putem kojih zajedno s oborinskim vodama, uslijed neadekvatne odvodnje oborinskih i otpadnih voda ovog dijela grada onečišćenja dospijevaju u podzemlje. Izvor onečišćenja predstavljaju i pojedini subjekti koji još uvijek nisu priključeni na sustav javne kanalizacije, a smješteni su na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja.

Kako je pojasnio gradonačelnik Vojko Obersnel, za poboljšanje kakvoće mora na navedenim lokacijama potrebno je priključenje svih subjekata na sustav javne kanalizacije te adekvatna odvodnja oborinskih voda bez miješanja s fekalnim otpadnim vodama.

„Zahvaljujući Centralnom gradskom pročišćivaču koji smo izgradili 2002. godine izuzetno je poboljšana kvaliteta mora na riječkim plažama, a kada se dovrši novi pročišćivač, koji će imati i biokomponentu, te izgradi kanalizacijski sustav i sustav odvodnje u rubnim područjima i okolnim gradovima i općinama, u sklopu velikog europskog projekta KD-a Vodovod i kanalizacija, situacija će biti još bolja“, kazao je Obersnel.

Valja istaknuti da su dvije riječke plaže, plaža za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj i plaža Ploče i dalje zadržale svoj status te zadovoljile kriterije za postavljanje Plave zastave – najpriznatijeg međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja.