RiGenerAkcija! novi je EU projekt koji Udruga Ri Rock provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Rijeke, a kroz koji će se razvijati lokalni programi u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života riječkih umirovljenika.

Besplatne radionice za umirovljenike

U sklopu ovog projekta, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, do 2023. godine organizirat će se neformalne besplatne radionice keramike, slikarstva, fotografije, bubnjeva, gitare, zbornog pjevanja i šivanja, u kojima će aktivno sudjelovati preko 270 umirovljenika.

„Navedene radionice potaknut će socijalno uključivanje, aktivno sudjelovanje i samoorganizaciju starijih osoba u društvu. Cilj je omogućiti umirovljenicima njegovanje kreativnih, socijalnih, kognitivnih i emocionalnih vještina.  Projekt, osim toga, nudi i program unapređenja fizičkog i psihičkog zdravlja umirovljenika kroz tjelovježbe na otvorenom“, istaknule su na jučerašnjem predstavljanju projekta voditeljica projekta iz Udruge Ri Rock, Marina Tkalčić, te koordinatorica projektnih aktivnosti iz Matice, Rosana Stanić.

Volonterski programi za umirovljenike

Kroz projekt će se, izgradnjom stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta Matice umirovljenika grada Rijeke te Udruge Ri Rock, provesti i stručno istraživanje socijalnih potreba, mogućnosti i interesa umirovljenika, te će se definirati metodologije rješavanja prepoznatih problema s kojima se umirovljenici susreću. RiGenerAkcija!, u kontekstu razvoja socijalnih inovacija, podrazumijeva i pokretanje tri volonterska programa za umirovljenike koji će se formirati kroz rad fokus grupa u suradnji sa samim umirovljenicima.

„Kroz navedene aktivnosti cilj je potaknuti aktivaciju i kontinuirano sudjelovanje umirovljenika u društvenim, kulturnim i građanskim aktivnostima; dati im osjećaj društvene korisnosti i pripadnosti. Umirovljenici će tako svojim znanjima i iskustvom doprinijeti oblikovanju i razvoju zajednice“, rečeno je na konferenciji za medije.

Radijske emisije na Roži

Također, u okviru RiGenerAkcije! producirat će se i radijske emisije radi podizanja svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika. U tri godine trajanja projekta planira se realizirati 25 radijskih emisija na neprofitnom radiju Udruge Ri Rock, Radiju Roža. U produkciju radijskog programa bit će uključeni sami umirovljenici kao promotori aktivnog starenja.

Kao zadnji, ali ne manje bitan segment projekta, razvijat će se i provoditi programi međugeneracijske suradnje koji bi povezali aktivnosti umirovljenika s mladim osobama. U tom kontekstu planira se, primjerice, održati program neformalnih keramičkih radionica za ‘noniće/ce i unuke’ tijekom ljetnih praznika za svaku godinu trajanja projekta.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.690.146,54 HRK, od čega je 85% (1.436.624,56 HRK) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% (253.521,98 HRK) osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radionice će se početi odvijati prema projektnom rasporedu ovisno o mjerama zaštite od virusa COVID-19, o čemu ćemo obavijestiti javnost putem medija i društvenih mreža. Kako bi svi zainteresirani za sudjevanje u projektnim aktivnostima rezervirali svoje mjesto na željenim radionicama, prijaviti se mogu na broj telefona: 051 212 109.