Garaža Zagrad B je u doba od 8-16 h, gotovo svakodnevno (radnim danom) puna, nemoguće je naći mjesto. Riječ je o garaži u samom središtu Rijeke a ima nerealno nisku cijenu od 5kn/h.
Parking Beretich (do garaže) gdje vam je auto cijeli dan na suncu je poskupio na 12kn/h.
http://bestinparking.com/hr/hr/garage/rijeka/ulica-erazma-barcica-3

Sve okolne garaže u gradu imaju 10-12 kn/h, parking Delta (gradski) ima 6kn/h gdje je auto na suncu i puno udaljeniji od centra grada.

Dok garaža, u gradskom vlasništvu drži tako nisku cijenu od 5 kn/h, gdje je auto cijeli dan u hladu, nemoguće naći mjesto jer je uvijek puna.

Cijene svega su narasle, održavanje garaže, vraćanje kredita, COVID mjere itd sve grad košta. Dok grad govori da nema novaca za popraviti ceste radi covid krize, drži nerealno niske cijene parkiranja u vlastitoj garaži.

Zašto grad ne želi poskupiti s tako nerealno nisku cijene parkiranja u toj garaži od 300 mjesta?

Može li se poskupjeti na 6 ili 7 kn/h od 7-18 h tj u vršno doba? Parking bi i dalje bio jedan od najjeftinijih u gradu a uz to i garažiran.

nitkoinista / 04.10.2021.

Poštovani,
u Trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. koje upravlja gradskim parkiralištima, pa tako i ovom garažom, zahvaljuju Vam na sugestijama te ističu kako je Društvo obvezno postupati sukladno Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, kao i sukladno važećim cjenicima koji su navedeni na web stranici Rijeka plusa https://www.rijeka-plus.hr/parkiranje/opci-uvjeti-pruzanja-usluge-parkiranja-premjestanja-nepropisno-zaustavljenih-vozila/.
U tom smislu za ovu je garažu određena cijena 5,00 kn po satu u vremenu od 7-18 sati te 2,00 kn za razdoblje od 18-7 sati, a kako bi se građanima omogućila povoljna cijena parkiranja u samom centru grada. S obzirom da je riječ o garaži u gradskom središtu, ona je očekivano frekventna u vršnim satima, upravo zbog lokacije i povoljne cijene. U Rijeka plusu ističu da na takav način Grad putem svoje tvrtke ima mogućnost izravno utjecati na politiku cijena parkiranja u gradu Rijeci.
Ukoliko Rijeka plus utvrdi da je potrebno povećanje cijene sata parkiranja, pokrenut će se potrebne procedure, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite