Poštovani,

zamolili bi Vas da nam (ako je ikako moguće …), tijekom sutrašnjeg dana netko “hitno” dođe osposobiti “desnu lampu” javne rasvjete u dječjem parku, u Jelićevoj Ulici između kućnih brojeva 1 i 3, kao i lampu javne rasvjete u produžetku Jelićeve Ulice – od kućnog broja 5, treća lampa sa desne strane (kod “osamljene garaže” i opasnih stuba za zgrade u Osječkoj Ulici …).

Kao i najčešće, direktno bi kontaktirali navedene dežurne službe, jer doista oduvijek dobro – u konačnici korektno surađujemo i sa HEP-om i sa ENERGO-m (čak i volontiramo za njih na ovom našem užem području …), ali nam ova “javna zamolba” ide u prilog – kao još jedan dokaz da ni za ove relativno bitne stvari za jednu stvarnu sigurnost građana i kvalitetu življenja nitko “OD UVIJEK ISTIH ZABRINUTIH ANONIMUSA ZA OKUĆNICU JELIĆEVE 1” nije našao vremena – nije primijetio problem već duže i od 8 mjeseci za svjetlo u dječjem parku i oko 4 mjeseca svjetlo za parkiralište i opasne stube …

Hvala unaprijed i lijep pozdrav …

S poštovanjem, Miroslav Deković

Udruga / 12.04.2022.

Poštovani,
u Trgovačkom društvu Energo d.o.o. zahvaljuju Vam na dojavi kvara na instalaciji javne rasvjete. Radovi na otklanjanju kvara biti će obavljeni u što je moguće kraćem roku.
Ujedno Vas obavještavamo da prijavu kvara na javnoj rasvjeti možete izravno dojaviti Energu putem besplatnog telefona 0800 301 300, putem e-mail adrese javna.rasvjeta@energo.hr ili putem on-line obrasca za prijavu kvara na mrežnim stranicama Energa, a sve kako bi se kvar sanirao u što kraćem vremenu.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite