Poštovani,

Obraćamo Vam se kao stanari MO Luka koji su izloženi redovnom uznemiravanju zaglušujućom bukom od strane restorana – narodnjačkog kluba „Azura“ na adresi Riva 6.
Naime spomenuti lokal očigledno registriran za širi spektar djelatnosti u noćnim se satima pretvara u disko klub s otvorenom terasom i bukom koja do ranih jutarnjih sati (od strane grada odobreno radno vrijeme do 5 ujutro) za dvostruko prelazi Pravilnikom o zaštiti od buke dopuštene vrijednosti buke (prilozi) onemogućavajući donekle normalan život u centru grada. Obraćali smo se više puta i policiji koja se svaki puta odazove na naš poziv.

Sukladno Vašem ranijem osvrtu na problematiku buke: „Komunalno redarstvo nadzire buku u gradu temeljem Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 55/09). Odlukom je propisano da komunalno redarstvo nadzire isključivo ugostiteljske objekte koji posluju u ulicama koje su navedene u Odluci i to u razdoblju od 1. svibnja do 30. studenog.“ spomenuti se lokal nalazi na adresi pod nadležnošću komunalnog redarstva.

Na terasi lokala ugrađeno je ozvučenje dovoljno za omanji stadion te je posve jasno da legalnim putem nije bilo moguće ishodovati djelatnost cjelonoćnog disko kluba na otvorenom u najstrožem centru grada odnosno da se terasa koristi mimo dobivenih uvjeta za zatvoreni dio lokala.

Želimo napomenuti da nitko od stanara nije protiv rada ugostiteljskih objekata i noćnog života u centru grada no smatramo kako se minimalni standardi djelatnosti i zaštita zdravlja građana-stanara moraju poštivati.

S poštovanjem,

Stanari MO Luka

JosipRijeka / 18.10.2023.

Poštovani,

prema informacijama koje smo dobili iz Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, u čijoj je nadležnosti rješavanje opisanih problema, pa tako i ovog koji se odnosi na pritužbu na rad ugostiteljskog objekta Azura, radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Rijeke uređeno je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke. Zakonom i Odlukom propisano je radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću, kao što su noćni klub ili bar, disco klub i sl. i to od 21 do 6 sati, samo u zatvorenim prostorima. S obzirom da je ugostiteljski objekt Azura registriran za rad noću, dozvoljeno mu je radno vrijeme do 6 sati u zatvorenom prostoru.
Kao što je navedeno i u upitu, komunalno redarstvo Grada Rijeke nadzire buku, temeljem Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge. Tom Odlukom propisane su točno određene ulice i trgovi u kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć i to do 2 sata, samo u razdoblju od 1. svibnja do 30. studenoga. Za preostale ulice u gradu, za razdoblje od 1. prosinca do 30. travnja, nadležna je Sanitarna inspekcija.

U Odsjeku za komunalno redarstvo naglašavaju da će, temeljem Vaše dojave, pojačano nadzirati rad ovog ugostiteljskog objekta i to uz asistenciju Policije. Ukoliko bi se prilikom nadzorautvrdilo prekoračenje dozvoljene razine buke, poduzet će se raspoložive mjere prema odgovornim osobama ovog ugostiteljskog objekta.
S obzirom da je u ovom konkretnom slučaju riječ o buci unutar objekta, a koju stvaraju glazbeni uređaji, važno je napomenuti da ovlasti za postupanju u tom slučaju ima Sanitarna inspekcija koja mjeri razinu buke u ugostiteljskom objektu i utvrđuje minimalne tehničke uvjete za zvučnu izolaciju. Stoga će Odsjek za komunalno redarstvo od Sanitarne inspekcije zatražiti informacija o tome je li po tom pitanju obavljena ponovna, dodatna kontrola, a uzimajući u obzir zaprimljene primjedbe. Uz navedeno, za istaknuti je i kako je narušavanje javnog reda i mira, galamom i bukom od strane građana, u nadležnosti Policije, prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Nadalje, Odjek za komunalno redarstvo odgovornim osobama ugostiteljskog objekta uputilo je dopis kojim ih upozorava na primjedbe građana, kao i na njihove obveze prema važećim propisima, a kojim se dozvoljava rad ugostiteljskih objekata, ali isključivo pod uvjetom da se provode mjere zaštite buke noću. To pak podrazumijeva da nije dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke. S tim u vezi, komunalni redari i nadalje će pojačano nadzirati ugostiteljske objekte, pa tako i ovaj te po potrebi poduzeti raspoložive mjere u okvirima svojih nadležnosti.

Također, Vaša je prijava poslana i Državnom inspektoratu, Sanitarnoj i Turističkoj inspekciji, radi kontrole u okviru njihovih nadležnosti, kao i Policiji, radi postupanja vezano za narušavanje javnog reda i mira galamom i bukom.

Nadamo se da će se zajedničkom suradnjom svih spomenutih dionika, situacija u konačnici riješiti, što je svakako interes svih strana. U svakom slučaju, Grad Rijeka poduzima i to će i dalje činiti, sve u okviru svojih nadležnosti, kako bi maksimalno pomogli u rješavanju ovih problema.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite