Poštovani,

Tko je zadužen da upojne šahte sa rešetkama na stepenicama i cestama budu čiste?

Nebuloza

nebuloza / 03.07.2023.

Poštovani,
poslove održavanja koji se odnose na čišćenje taložnica slivnika i rešetki oborinske odvodnje na javnim prometnicama u gradu Rijeci provodi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Ti radovi obavljaju se u skladu s Planom čišćenja slivnika za 2023. godinu te izvanredno, prema prethodnom nalogu Grada Rijeke, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Službe održavanja, u čijoj je nadležnosti praćenje i izdavanje naloga za čišćenje slivnika.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite