Poštovani,

Zanima me da li u gradu Rijeci postoji netko tko Vam može ukazati na važnost stabala i prirodnog hlada?

Grad Rijeka sustavno uništava svo zelenilo i hlad. Sve što Vam se nađe pod rukama to srušite.
Grad nam je prije bio prepun zelenila prirodnog hlada, fontana zelenih površina.
Vama očito nije u interesu da se to i nastavi. Kao mala djeca rušite sve što Vam se nađe pod rukom. Vaše ponašanje je bez razmišljanja jednostavno se ujutro probudite i date nekome motornu pilu i naredba je RUŠI.

https://www.rijeka.hr/councillor-question/zasto-se-stabla-u-gradu-rijeci-orezuju-nestrucno-i-pretjerano/

Na linku su navedeni mnogi primjeri vašeg opsesivnog rušenja stabala.
Čak navodite da je KBC Rijeka i Cambierijevo ulici orezao stabala bez suglasnosti grada?
Jesu li oni odgovarali za to ? Kakve mjere su poduzete protiv njih? Kakve sankcije su im određene?

Ili im se naravno pogodovalo isto kao i s parkiralištem da ljudima u potrebi naplaćujete 10 kn sat? Lijep način zarade da napomenem.

Nedavno je i uništena zelena površina na Žabici. Još jedan dokaz vaše želje da se uklone sve zelene površine.

Da ne spominjem da ste sada počeli rušiti stabla i u Krešimirovoj ulici koja ima mnogo prirodnog hlada. Hoćete li i cijelu Krešimirovu ulicu srušiti sve zelenilo ?

FOTO: Ruše se stoljetne platane u Krešimirovoj ulici!

Umjesto da se bavite uništavanjem zelenila i zelenih površina u gradu mogli bi ste se okrenuti malo održavanju toga što imamo.

Grad nam je prljav, pun smeća za koji se odvoz skupo plaća Vašom odlukom da se podignu cijene, a grad nam je prljaviji nego ikada. Ovo malo zelenih površina je sve zaraslo i neuređeno što svjedoče mnoge pritužbe Građana u ovoj rubrici.

Grad smrdi po kanalizaciji, a ja ne znam kada sam zadnji put vidio vozilo da se čiste kanalizacijske cijevi i šahtovi.

Je li grad ikad provjerio ima li osnova za poskupljenje usluga, a da se posao ne odradi? Da li grad kontrolira kvalitetu izvedenih radova prije uplate sredstava tim službama?

Da li ste se Vi nedavno prošetali od Jelačićevog trga do Mlake? Pa mislim da bi trebali, da malo vidite kako “upravljate” Gradom. Da ne spominjem da se probate provozit osobnim automobilom jer to bi Vam oduzelo puno Vašeg vremena s obzirom da su na svakih 500 m neki radovi i zatvaranje prometnica.

U nadi da ćete se osvijestiti po pitanju održavanja Grada i očuvanju zelenila

Srdačan pozdrav.

cyberx / 18.08.2023.

Slažem se s vama, nikad gore nije bilo po pitanju horti(ne)kulture i čistoće grada… stabla se ruše a korov buja iz svake pukotine. Uz gotovo svaki spremnik za otpad postoji i mini deponij krupnog i građevinskog otpada. Cijene gore, kvaliteta usluge dolje! Ali ukinuti mogućnost baja za krupni otpad po starom modelu, to gradskoj vlasti nije problem…!

Poštovani,
svjesni smo činjenice da stabla u urbanim područjima ne služe samo dekoraciji, već obogaćuju život, ublažavaju klimatske promjene i njihove posljedice. Pohranjivanjem velike količine ugljika, stabla ublažavaju ionako veliki utjecaj gradova na klimatske promjene. I premda Vam se ponekad čini kako ljudi koji orezuju stabla, kako navodite, „ne znaju svoj posao“, to doista nije tako. Sličnih situacija bilo je i prije, pa je vrijeme pokazalo da situacija nije onakva kakvom se u prvi tren učinila, tim više što je u većini slučajeva bilo riječ o stablima koja su oboljela i na taj način ih se nastojalo očuvati, odnosno spasiti.
U Upravnom odjelu gradske uprave za komunalni sustav i promet ističu da se održavanje javnih zelenih površina obavlja u skladu s Odlukom o komunalnom redu u kojoj se navodi da je površina javne namjene površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. To podrazumijeva da okoliš KBC-a ne predstavlja površinu javne namjene u smislu Odluke i Grad ne može snositi odgovornost za aktivnosti na lokacijama koje nisu u njegovom vlasništvu. No, prostor KBC-a Rijeka je dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, gdje postoji obveza poštivanja Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. To znači da se sječa stabala i ostalog vrijednog zelenila ne bi smjela obavljati bez znanja Ministarstvo kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.
Prilikom održavanja drvoreda postupa se u skladu s pravilima struke te se maksimalno nastoji očuvati postojeće zelenilo. Za uklanjanje zelenila Upravni odjel dnevno dobiva zahtjeve, a uklanjanju se pristupa samo radi sprečavanja neposredne opasnosti i ako je u pitanju gradnja za koju su pribavljene potrebne dozvole. U oba slučaja se uklonjeno zelenilo nastoji nadomjestiti novim. Ukoliko to u slučaju gradnje nije moguće, tada se u skladu Odlukom o komunalnom redu, utvrđuju uvjeti za naknadu štete zbog trajno devastiranog zelenila. Drvoredi i soliterna, odnosno stabla na osami, po mnogima predstavljaju najtipičnije i najvrijednije zelenilo grada pa se sukladno tome o njima vodi posebna briga. Većina stabala raste u nepovoljnim uvjetima, kao što je to slučaj kod drvorednih stabla uz prometnice te ih se mora održavati na način da ne ugrožavaju ljude ili pričine materijalnu štetu.
Na prostoru od Adamićeve do Krešimirove ulice KD Vodovod i kanalizacija izvodi radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje. Radi potrebe gradilišta tu je privremeno uklonjena cvjetna gredica na Žabici, ali će se obnoviti po završetku zahvata.
Također su u sklopu spomenutog zahvata uklonjena tri stabla platana u Krešimirovoj ulici. Naime, sukladno projektnoj dokumentaciji, na toj je lokaciji predviđen iskop dubine 5m i širine otvora 5×4 i 4×3 metra, uz sama debla tri drvoredne platane. Tom prilikom bi se uklonio sav korijen što raste prema nogostupu i živici te na taj način potpuno destabilizira ionako nagnuta stabla nad prometnicom. Za istaknuti je kako je obnova korijenja vrlo upitna zbog lošeg stanja ovih stabala, što se vidi po brojnim oštećenjima na deblu i krošnji. Izvođač radova je u obvezi posaditi nova u sklopu završnih radova na uređenju nogostupa i prometnice.
Održavanje čistoće javno – prometnih površina Komunalno društvo Čistoća provodi prema Programu održavanja javnih površina. Što se pak neugodnih mirisa tiče, oni potječu od sustava fekalne kanalizacije, dok se slivnici čiste prema Programu čišćenja i to bar dva puta godišnje, ovisno o samom lokalitetu slivnika.
Za istaknuti je da je u razdoblju koje slijedi u planu izgradnja parkova na Delti, duž Ulice Silve Lovre Milenića, tzv. Šparići, u šumici na Grbcima u blizini Dražičke ulice i na nekim drugim lokacijama.
Iz svega navedenog vidljivo je u kojoj mjeri Grad vodi brigu o očuvanju zelenila, prvenstveno kao „pluća grada“, što potvrđuju i planovi za budućnost.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani,

Kažete izvođači radova su “dužni posaditi nova stabla”. Izvođači radova nisu sposobni ni radove izvesti kako spada što možete posvjedočiti i u Krešimirovoj ulici gdje se za vrijeme kiše skuplja voda te se stvaraju lokve što grad Rijeka svjesno ignorira i ne traži da se radovi izvedu kako je to propisano pravilima što se isto može dokazati i ovom rubrikom gdje su se monogi građani žalili ali kao i ostalo Vi ste problem samo iz ignorirali. A kamo li da sada neki građevinari idu saditi drva..

Molim Vas recite mi kako Vam netko može nadoknaditi stoljetno stablo u vašim “uvjetima za naknadu štete” ? Takav hlad i priroda uništena. Možda se Gradu može nadoknaditi financijski što Vama opet ide u korist ali ne i stanovnicima grada.

“Održavanje čistoće javno – prometnih površina Komunalno društvo Čistoća provodi prema Programu održavanja javnih površina” ja ne znam po kojem planu ali naše šahte su uvijek pune smeća i blata tako da bi ja preporučio da malo obratite pozornost kako se posao obavlja jer kako ga Oni obavljaju i Ja bi ga bolje obavljao. Malo bi trebali sagledati situaciju kamo taj gradski novac ide.

“…dok se slivnici čiste prema Programu čišćenja i to bar dva puta godišnje, ovisno o samom lokalitetu slivnika”. Dakle za Grad Rijeku sa našim silnim oborinama Vi navodite da se slivnici čiste ČAK 2 puta godišnje. Pa zar stvarno mislite da je to dovoljno ? Pa zar Vi ne vidite i ne osjetite u kakvom gradu živite ? Prljavom i zapuštenom ? PA ovim odgovorom samo pokazujete da Vas uopće nije briga za Grad da nemate nikakvu namjeru malo obratiti pozornost kako se grad održava te silni novac koji laćate Čistoći dali oni opravdavaju cijene te da li se posao odradi.

Iz onoga kako nam grad smrdi, smeće razbacano na sve strane, raskopan grad da u kojem god smjeru krenete naiđete na radove, a Vi sjedite u svojim klimatiziranim uredim i ignorirate potrebe Grada i onda se žalite da su plaće male te s ovom rubrikom gdje sami sebi skačete u usta i pričate nebuloze. Trebali bi malo preispitati da li je vrijeme za promjene.

Odgovorite