Zašto nije uređen jedan od najvažnijih ulaza u Grad Rijeku – čvor Škurinje i to dio koji sam označio na slici. Tamo raste korov i neki grmovi, a mogla se posaditi trava i cvijeće. Pretpostavljam da je vlasnik terena ARZ, ali oni to ne održavaju kako treba, tu i tamo pokose travu i ništa više. Ipak je to ulaz u grad s autoputa. Zašto Grad Rijeka u suradnji s ARZ ne urede taj dio kako treba.

Gost38 / 19.06.2010.

Prije svega isprika što je odgovor kasnio, ali nažalost trebalo je dosta vremena da dođemo do nekih podataka, što ne ovisi uvijek o nama.

Parcela o kojoj ste nam pisali sastavni je dio čvora Škurinje. Zapravo to je pokos između ruba čestice Trgovačkog centra Merkur i bankine čvora Škurinje. Ona je zaštitni zeleni pojas između zaobilaznice, kao brze gradske prometnice, i rubnih sadržaja. Ograda zaobilaznice smještena je duž ruba parkirališta TC Merkur, koje se nalazi na platou trgovačkog centra. Posjednik te parcele, a time i obveznik njezina održavanja su Hrvatske ceste, međutim samo vlasništvo još uvijek nije papirnato raščišćeno u gruntovnici pa možemo samo pretpostaviti da je i to jedan od razloga ovakvoga stanja. Naime, Budući da je ARZ (Auto-cesta Rijeka-Zagreb) koncesionar cjelokupnog poteza auto-ceste Rijeka-Zagreb-Rupa, uključujući i dionicu riječke zaobilaznice, ta je tvrtka dužna održavati i dijelove trase koji predstavljaju zaštitnu zelenu površinu. Dakle u ovom trenutku Grad Rijeka ne može ulagati u uređenje spomenutih površina, niti narediti njihovo uređenje. Međutim, možemo, i to i činimo, kontinuirano upozoravati ARZ da je ovaj problem, kao i druge probleme koje kao Grad uočavamo na riječkoj zaobilaznici, potrebno što prije riješiti.

I mi vjerujemo da bismo, da su sve prometnice u gradu pod upravljanjem gradske uprave, efikasnije i kvalitetnije uređivali javne površine uz ceste, kao i same prometnice. No nažalost, zakonska rješenja za sada su takva da nam u ovom konkretnom slučaju, i u mnogim sličnima, ne ostavljaju druge mogućnosti za reagiranje osim zahtjeva, zamolbi i upozorenja ARZ- u da uredi ovu površinu.

Hvala na odgovoru. Mislim da je prije ARZ čak i kosio travu na toj površini, ali u zadnjih 6 mjeseci uređenje okoliša na Ri obilaznici je smanjeno, unatoč tome što ARZ dosta dobro održava ostatak autoceste. Imamo malu prašumu na zaobilaznici 🙂

Odgovorite