Poštovani,

da li je u planu uređenje Trga Riječke rezolucije kao što je bilo najavljivano i učinjeno na Koblerovom trgu ?

Naime, s obzirom na činjenicu da se radi o povijesnom trgu koji se nalazi u samom centru grada Rijeke te je u neposrednoj blizini triju pojedinačno zaštićenih kultunih dobara – Dominikanskog samostana, Crkve Sv. Jeronima i Stendarca – navedeni radovi bi imali bitnu ulogu u postizanju ambijentalnih vrijednosti bitnih za sliku grada koju pružamo prema vani i brizi prema povijesnom nasljeđu.

Također, trg je proglašen pješačkom zonom. No opet je moguće svako toliko vidjet automobile parkirane .

Lp

LPRI / 11.05.2022.

Poštovani,

prema informacijama koje smo dobili iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, izrađeno je idejno rješenje, kao i Konzervatorski elaborat. Izrada glavnog i izvedbenog projekta bit će pokrenuta kada u Proračunu budu osigurana sredstva za nastavak ovoga projekta.
Kroz redovno održavanje javnih površina , sukladno potrebama, na Trgu se otklanjaju manji nedostaci te će tu uskoro ponovno biti vraćene ukrasne vaze sa oleandrima.
Što se pak tiče parkiranih automobila, prometni redari Grada Rijeke prioritetno nadzor provode na javnim prometnicama, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ali istodobno kontroliraju i pješačke zone Korza i Staroga Grada. Samo početkom ovoga tjedna izdano je sedam mjera protiv vozača koji su svoja vozila neovlašteno parkirali na Trgu Riječke rezolucije.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Hvala na odovoru. Znači ako nema novaca niti za papirnati dio o realizaciji onda ne treba niti pričati u skoroj budućnosti. Šteta za tako mali povijesni trg u centru gradu . Lp

Odgovorite