Poštovani,

zanima me da li je OŠ Centar ikada pregledana od ovlaštenog vještaka građevinske struke koji može potvrditi da je škola sigurna (da li itko radi reviziju uporabne dozvole s obzirom na aktualno stanje građevine ili treba prijaviti problem građevinskoj inspekciji?) za djecu koja je pohađaju. Prema slici vidljivo je i laiku da problem postoji i da je moguće potrebna veća sanacija.

Da li se je itko u gradu ili županiji bavio ovim problemom (Grad Rijeka je osnivač OŠ Centar) i da li je to ikada uopće prijavljeno gradu? Mislim da ne bi trebalo čekati posljedice nego proaktivno riješiti problem u sklopu održavanja zgrada škole za što su zaduženi gradovi (i županije).

jego / 28.01.2020.

Poštovani,
u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom ističu da se na Osnovnoj školi Centar redovito izvode radovi tekućeg održavanja. U planu za 2020. godinu je izrada projektne dokumentacije sanacija fasade, krova i stolarije.
Što se pak tiče sigurnosti učenika i djelatnika škole, zbog slijeganja fasadnog zida prema zgradi Milana Smokvine Tvrdog, dodatno će se zatražiti stručno mišljenje ovlaštenog statičara, budući je u prethodnim godinama isto to učinjeno, iako nije bilo vidljivih deformacija na samoj zgradi i unatoč tomu što je evidentno slijeganje cijele zone ulice Milana Smokvne Tvdog, dijela ulice Šetalište A.K.Miošića i dijela Strossmayerove ulice, što je objektivno moglo dovesti do spomenute ugroze.
No, statičari su tada potvrdili kako nema opasnosti za sigurnost korisnika ovog školskog objekta, a postojeće stanje, kao što je već istaknuto, ponovno će se provjeriti od strane ovlaštenih stručnjaka.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja