Zašto sustav Spectra, koji bi građanima trebao pružiti informacije o stanju prometa, realnom opterećenju i pregled kamera ne radi već 2 godine?
http://peek.hr/old/spectra/rijeka.html

Sustav se može vidjeti samo iz Internet Explorera jer ostali preglednici ne podržavaju Adobe Flash već duže vremena, a na internetu postoje čak i besplatni alati koji mogu konverirati swf u html5 sadržaj kako bi bio vidljiv u ostalim preglednicima (Firefox, Chrome, Opera…), ne radi na Windowsu 10

Kamere na tom sustavu nisu vidljive već 2 godine jer pozivaju na stari server.

Zašto Rijeka promet, godišnje plaća 207.375,00kn Peek promet doo koja se jedina može javiti na natječaj da održava vlastiti sustav a isporučuju sustav koji ne radi već godinama a djelomično radi samo u Internet Exploreru?

Je li opravdano plaćati više od 200.000kn svake godine za sustav koji može održavati samo jedna firma i diktirati cijenu koju sami odrede? Zašto se kod nabave od Peek prometa nije odredilo da sami možete odraditi izmjene programa, utišavanje uređaja?

Na prethodnu tužibabu o raskršću Osječka-Zaobilaznica rečeno je da ne možete izvršavati korekcije za senzore, program, povećavati vremena, na tužibabu za zvukove na semaforu navedeno je da ne možete to isključiti softverski jer ništa od toga nije definirano ugovorom, pa biste morali dodatno platiti tvrtki Peek promet doo (jedina može održavati vlastiti sustav, lijepo napravljeno da naplate čim više)
No zašto onda kod traženja na natječaju je navedeno da biste sve to mogli vi raditi (Rijeka promet)?

“Dobava, isporuka, montaža i programiranje signalnog uređaja mikroprocesorske tehnologije.
Uređaj mora omogućavati slijedeće načine rada:
– vremenski ustaljeno, ovisno o prometu, ručno, treptanje žuto (na zahtjev ili u slučaju kvara),
– lokalno i koordinirano, te stoga mora sadržavati komunikacijske sklopove za: ostvarivanje koordiniranog rada,
– daljinski nadzor i kontrolu rada uređaja i semaforske opreme na raskrižju.
Stavka obuhvaća i dobavu, isporuku, ugradnju i spajanje sklopa sa vanjskim foto-senzorom za automatsko upravljanje smanjenjem intenziteta svjetlosti LED laterni (dimming) u noćnom režimu rada radi sprećavanja zasljepljivanja vozača. Stavka uključuje sve potrebne radove u semaforskom uređaju na spajanju parica kabela koordinacije na komunikacijski modul, i uspostavljanje funkcionalne veze (sinkronizacije) sa zonskom centralom.”
“Uređaj mora biti modularne izvedbe s mogućnošću proširivanja kapaciteta :
– 4 signalnih programa za još 4 signalna programa;
– 8 vozačkih signalnih grupa za još 4 vozačke signalne grupe;
– 3 pješačkih signalnih grupa za još 2 pješačke signalne grupe
– 12 detektorskih logika za najavu vozila za još 2 detektorske logike za najavu vozila
– 8 detektorskih logika za pješačke najavne tipke za još 2 pješačke najavne tipke;
– 2 modula (interface) za 6 kamera. ”
“Uređaj mora omogućiti:
– promjenu svih parametara rada uređaja putem kontrolne ploče uređaja i PC,
– grupna i pojedinačna kontrola kvarova svih žarulja,”
Dobavljač je dužan osigurati isporuku kompletne programske podrške za servisere kod održavanja uređaja. Programska podrška uključuje softver za dijagnosticiranje, servisiranje te preprogramiranje semaforskog uređaja sa vremenski neograničenim licencama.
Uređaj mora biti isporučen komplet sa metalnim postoljem ormara sign. uređaja; vrata za pristup upravljačkoj ploči (policijskom panelu) moraju biti odvojena od vratiju za pristup signalnom uređaju od strane servisera.
U cijenu stavke uračunata je dobava i isporuka softwarea sa vremenski neograničenim licencama za servisiranje i održavanje signalnog uređaja s uračunatim vremenom za obuku dva servisera ovlaštene tvrtke za održavanje semaforskih uređaja na području Grada Rijeke.
Uređaj u izvedbi sa ormarom, postoljem, brtvenom pločom, sidrenim vijcima.
Instalacija aplikacije nadzornog centra za nadzor rada signalnog uređaja s dinamizacijom signala raskrižja. Mogućnost upravljanja parametrima lokalnog uređaja (minimalna, maksimalna vremena, detektorske logike, pragovi kontrole vanjskih signala itd.) sa vremenski neograničenim licencama.
Programiranje semaforskog uređaja sa funkcionalnom provjerom signalnih programa, uključujući dodatno programiranje s trajnim postavkama sukladno zahtjevima iz zapisnika sa pregleda obavljenih radova radi usklađivanja projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu.
Naravno, pobijedio je Peek promet.

Neobično, jedno piše u nabavi a onda opet plaćate da vam Peek promet radi ono što biste vi mogli prema ovom dokumentu?
https://www.poslovni-sustavi.hr/download/6159/

A Spectra bi trebala raditi i stvar se otkloniti u roku 24h?

U sklopu preventivnog održavanja potrebno je obaviti 2 (dva) modemska preventivna pregleda
Sustava (polugodišnji pregledi) te 1 (jedan) obilazak ECTrak kompjuterskog Prometnog centra u
prostorijama Rijeka prometa.
Interventno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev Naručitelja tijekom čitavog trajanja
Ugovora u vremenu od 0-24 sata. Zahtjev za intervencijom odabrani Izvršitelj mora zaprimati u
vremenu od 0-24 sata od ponedjeljka do nedjelje tijekom cijele godine. Izvršitelj mora započeti
popravak kvara značajnog za osnovnu funkcionalnost Sustava u roku 24 sata nakon primitka
zahtjeva od strane Naručitelja i kontinuirano raditi na njegovom otklanjanju u najbržem mogućem
roku sve do potpunog otklanjanja kvara.

https://www.poslovni-sustavi.hr/mwp/wp-content/uploads/2020/02/22-20_Odluka-o-odabiru.pdf

https://www.poslovni-sustavi.hr/mwp/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-odabiru-6.pdf

salmonela / 31.03.2020.

Poštovani,

u Rijeka prometu d.d. navode kako sustav Spectra već duže vrijeme nije aktivan i da je bilo potrebno pronaći alternativno rješenje. Zbog toga je od početka 2020. godine na službenoj Internet stranici Rijeka prometa http://www.rijekapromet.hr sustav Spectra zamijenjen novim prikazom prometnih opterećenja, u sklopu Google Maps aplikacije. Slijedom toga linkovi za neaktivni sustav Spectra uklonjeni su s web stranice Rijeka prometa. U tijeku je ažuriranje web stranice Grada Rijeke http://www.rijeka.hr kako bi se aktivirao novi link.

Nadalje, u Rijeka prometu ističu kako je na Vaša pitanja i komentare vezano za održavanje semaforskog sustava već više puta odgovoreno kroz ranije tužibabe. Tomu dodaju samo da će se u sklopu modernizacije semaforskog sustava uvesti i veća fleksibilnost u radu operatera. Isto tako, svi poslovi godišnjeg održavanja ugovaraju se temeljem provedenog postupka javne nabave kojega provodi gradska tvrtka Poslovni sustavi. Postupak je transparentan i obavezan je za sva komunalna društva te se provodi u skladu s važećim zakonskim propisima.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja