Poštovani,

zanima me informacija tko je odgovoran za čišćenje stepenica koje predstavljaju prolaz između Tizianove i Prvomajske ulice, pored ulaza broj 48? Naime, radi se o stepenicama koje koriste brojni građani koji žive u dvorištu kao i oni koji ih koriste kao kraticu do Tizianove ulice. Određeni dio građana prolaz koristi kao kantu za smeće, poglavito bacajući bočice alkoholnih pića (tamo ih je sada sigurno više od 10) no i ostalo smeće, povremeno je to i pribor kojega koriste ovisnici. Dvorište između kućnih brojeva 52, 50 i 48 se redovito čisti, što plaćaju suvlasnici, no ove stepenice se čiste vrlo rijetko. Netko od susjeda je skupio i lišće i ostavio ga na dnu stepenica kako bi ga radnici Čistoće mogli skupiti, što su evo danas i učinili, nakon 7 dana.

Zanima me ako je to javna površina, zbog čega se prilikom čišćenja preskače, dok je recimo nastavak tih stepenica prema Tizianovoj uglavnom uredan.

Hvala!

Marta / 10.03.2023.

Poštovani,

neposredno nakon što smo ga dobili, Vaš smo upit proslijedili nadležnim gradskim službama na daljnje postupanje. Prema informacijama koje smo dobili iz Komunalnog društva Čistoća d.o.o., stepenice koje predstavljaju prolaz između Tizianove i Prvomajske ulice, pored ulaza broj 48, nisu u redovnom programu održavanja, već se čiste izvanrednim nalozima, a temeljem takvoga su očišćene i u ovom konkretnom slučaju. Naime, Komunalno redarstvo redovito kontrolira sve javne površina na području cijeloga grada, uključujući i ovu lokaciju. Ukoliko se pri uočavanju komunalnog nereda ne utvrdi počinitelj, izdaje se nalog nadležnim službama održavanja za izvanredno čišćenje, kao što je i ovdje bio slučaj. Komunalni redari nastojat će pojačano nadzirati ovu lokaciju i, ovisno o potrebi, poduzimati raspoložive mjere u nadležnosti ove službe.

KD Čistoća samostalno svakodnevno prijavljuje različite pojave komunalnog nereda, no uputno je da i savjesni građani nepropisnom odlaganju ili ako imaju saznanja o počinitelju tog prekršaja, o tome izravno obavijeste Komunalno redarstvo putem Dežurnog centra 209 497, besplatnog telefona 0800 51 00 od 0 do 24 sata ili e-maila komunalno.dezurstvo@rijeka.hr. informacije građana pomažu oko utvrđivanja mjesta na kojima se učestalo uočavaju onečišćenja, a svakako će i nadalje biti nužno apelirati na savjest građana, jer sama čistoća ne ovisi isključivo o radu nadležnih institucija, već i o ponašanju svih pojedinaca kako bi Rijeka zaista bila grad kakav želimo.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Poštovani,
hvala puno na odgovoru i na ovako ekspeditivnom postupanju. Stepenice i površina oko njih izgledaju sjajno, sve je očišćeno i biljke su orezane. Ja ću svakako skrenuti pozornost Komunalnom redarstvu ako situacija opet eskalira, a vjerojatno hoće, baš zbog nesavjesnih građana koje spominjete, posve je jasno da odgovornost nije samo na gradskim službama, dapače. Hvala još jednom!

Odgovorite