Poštovani,

22.09.2021. započela je sanacija kolnika (zapadni krak) u ulici S. Frankovića na Drenovi. Izostala je bilo kakva najava (ri-info portal, mrežne stranice Grada, FB profil mjesnog MO Drenova), dakle nigdje pisanog traga o početku i trajanju radova. S obzirom da je ulica jednosmjerna, radovima se potpuno onemogućio pristup dijelovima Cvjetne, Gerovske i ulice Braće Hlača. Nikakva privremena signalizacija nije postavljena čime se prisiljava vozače na kršenje prometnih pravila i riskiranje prometnih nezgoda. Tko je odgovoran za ovaj grubi propust?

LP

Fran_Supil / 23.09.2021.

Poštovani,
u Rijeka prometu d.d. navode kako su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Stanka Frankovića, od kućnog broja 11 do 31, izvedeni prema Programu prioriteta Mjesnog odbora Drenova za ovu godinu. Za tu je lokaciju izrađen Prometni elaborat temeljem kojega je ishodovano Rješenje Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Izvođač radova, tvrtka Guste zidine d.o.o. javila je da trenutačno ima kvar na stroju za frezanje asfalta, zbog čega nije bilo moguće potvrditi dolazak na gradilište. Tek kada je obavljen servis freze, izvođač radova najavio je početak radova. Nakon toga o dinamici izvođenja radova najavljenih za razdoblje od 22. do 24. rujna, obaviješteni su Mjesni odbor, kao i sve ostale nadležne gradske službe. Najava za radove na sanaciji nije slana na objavu medijima, s obzirom na procjenu stručnih osoba u Rijeka prometu, koje su procijenile da navedeno nije potrebno, naročito s obzirom na činjenicu da radovi na sanaciji ni na koji način nisu ometali odvijanje prometa.
Na gradilištu je, sukladno Prometnom elaboratu, postavljena privremena prometna signalizacija, a stanarima okolnih ulica omogućeno je prometovanje vozilima. Za istaknuti je također, da su na početku izvođenja radova na gradilištu bili djelatnici Komunalnog redarstva koji nisu uočili nepravilnosti na privremenoj prometnoj signalizaciji definiranoj Prometnim elaboratom.
Tijekom izvođenja radova, a zbog tehničkih uvjeta, bilo je potrebno obaviti korekciju okvira i poklopaca šahti, tj. njihovo podizanje na novu niveletu i to je razlog zbog čega kolnik nije asfaltiran istoga dana. No, kao što i sami znate, to nije utjecalo na dovršetak radova u planiranom roku.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite