Mislim da je svaki dodatni tekst nepotreban. Kako Vas nije sram da u ova vremena vi odlučite zarađivati na jadnim ljudima kojima je potrebna pomoć. Da objedinite 2 parkirališta pod izlikom brže prohodnosti a pri tome da cijenu sa 6 kn dignete na 10 kn.

Tako Vi pomažete svojim građanima ponosnog nam grada koji teče. Grad tolerancije i pomaganja. Molim objašnjenje kako će poskupljenje od 6 na 10 kn pomoći osim što će Rijeka Plus i Grad Rijeka napuniti novčanik.

Sram Vas može biti, ni malo srama i suosjećanja nemate osim da spustite cijenu vi još poskupite. Baš smo Grad različitosti i spremni pomoći.

Cijena parkiranja kod KBC-a Rijeka poskupila na 10kn/h, a kao opravdanje se spominje koronavirus

cyberx / 14.03.2020.

Poštovani,

prema informacijama koje smo dobili iz tvrtke Rijeka plus d.o.o. koja upravlja gradskim parkiralištima, temeljem zahtjeva Kliničkog bolničkog centra Rijeka, usuglašenim s Gradom i Rijeka plusom, parkiralište KBC-a i Podpinjol objedinjeno je u jednu funkcionalnu cjelinu s jedinstvenom cijenom.

Posebno ističemo da je Rijeka plus d.o.o. predložio da objedinjena cijena iznosi 7 kuna po satu parkiranja, ali je uprava KBC Rijeka inzistirala da cijena bude 10 kn po satu.

U odnosu na dosadašnji način rada kada su se korisnici na parkiralištu Podpinjol bez naknade mogli zadržati samo deset minuta, sada se bez plaćanja mogu zadržati do maksimalno 30 minuta.

Na taj način nastojala se izići u susret korisnicima, o čemu svjedoči i to što će korisnici parkiralište Podpinjol ubuduće moći besplatno koristiti u razdoblju od 16 do 17 sati, što do sada nije bio slučaj.

U Rijeka plusu navode kako je smisao objedinjavanja parkirališta pod jednakim uvjetima korisnicima na oba lokaliteta koji sada čine jedinstvenu cjelinu ponuditi istu uslugu, s ciljem ubrzanja protoka i mogućnosti ulaza i izlaza većeg broja vozila u bolnički krug.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani,

I drugi ljudi inzistiraju na mnogim stvarima pa ih ne usvojite. Navodite sljedeće: “na inzistiranje KBC RIjeka” pa što vi niste malo iznad KBC-a Rijeka ? Nemate neke veće ovlasti ili autoritet nad njima, nad svojom Rijeka Plusom kojim upravljate ?

Ovdje se vi vodite samo profitom i zaradom.
Kao Grad ste trebali reći NE. Moramo pomoći svojim ljudima a ne im izbijati novac iz džepa.
Barem tih mjesec dana koliko je potrebno da to bude tako.
Toliko o pomoći iz Grada.

Odgovorite