Poštovani !

Da li je moguća revitalizacija Škurinjskog potoka kao što je navedeno u diplomskom radu jednog studenta Građevinskog fakulteta u Rijeci?
Evo izvadka tog diplomskog rada: https://dabar.srce.hr/islandora/object/gradri%3A899

prikaz prve stranice dokumenta Revitalizacija Škurinjskog potoka – dionica uz Osnovnu školu Ivana pl. Zajca
Pristup korisnicima matične ustanove
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI
Revitalizacija Škurinjskog potoka – dionica uz Osnovnu školu Ivana pl. Zajca
Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, 2019. urn:nbn:hr:157:266471
Cuculić, Zlatan
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Institucijski repozitorij: Repozitorij Građevinskog fakulteta Rijeka

Citirajte ovaj rad
Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:157:266471

Naslov Revitalizacija Škurinjskog potoka – dionica uz Osnovnu školu Ivana pl. Zajca
Naslov (engleski) Revitalization of the Škurinjski Potok – part near primary school Ivan pl. Zajc
Autor Zlatan Cuculić
Mentor Nevenka Ožanić (mentor)
Član povjerenstva Barbara Karleuša (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstva Nevena Dragičević (član povjerenstva)
Član povjerenstva Nevenka Ožanić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Rijeka
Datum i država obrane 2019-09-23, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana TEHNIČKE ZNANOSTI
Građevinarstvo
Hidrotehnika
Sažetak
Ovaj diplomski rad se bavi tematikom revitalizacije vodotoka. Obrađuje se trenutno
stanje slatkovodnih sustava i razlozi zašto je do tih stanja došlo. Ukazuje se na rastući
problem sigurnosti i opstanka ljudskog društva ukoliko se ne poduzmu mjere koje će
dovesti sustav u ravnotežu. Daje se detaljan opis učinaka i prednosti zahvata
revitalizacije vodotoka te zakonski okviri kojima podliježe. Naglasak je posebno na izradi
Plana revitalizacije vodotoka kao jednog od glavnih dokumenata u… Više
Sažetak (engleski)
The subject of this master thesis is River restoration. It analyses the current state of
freshwater systems and the reasons that led to the same. The study highlights the
increasingly serious issue of safety and survival of the human society should no
measures to bring the system into balance be taken. There is a detailed description of
effects and advantages of river restoration restoration and the legal framework to which
it is subject. Special emphasis is put on developing the… Više

jakob / 20.04.2023.

Odgovorite