U Osječkoj ulici od semafora na raskrižju Plodina do raskrižja budućeg Kauflanda raskopana je cijela južna strana pločnika.
Ovdje djeca idu u školu a prostor uopće nije ograđen, ne postoji uputa ili putokazi za obilazni smjer pješaka.
Pješaci hodaju i odjednom na pločniku ih dočeka bager i raskopan pločnik.

Što se kopa, do kada?
Hoće li cijelo vrijeme radova biti onemogućen prolazak pješacima južnom stranom pločnika? Trebaju li pješaci i djeca hodati po kolniku uz rub pločnika i čekati da ih pokupi vozilo?

Tko je investitor/izvođač i može li se naložiti izvođaču da kod semafora Plodina postavi znakove za obilaznim smjerom pješacima?

rastocine / 16.11.2021.

Poštovani,

investitor ovih radova je HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., a riječ je o zamjeni 10 kV kabelskog voda, temeljem odobrenja nadležnog Odjela gradske uprave za komunalni sustav, odnosno izdanog Rješenja kojim se odobrava izvođenje tih radova na više lokacija u gradu Rijeci. Među tim lokacijama je i ova u Osječkoj ulici, a Rješenje je izdano za razdoblje od 15.srpnja do 20. prosinca ove godine. Djelatnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav, temeljem Vaše dojave, obišli su navedenu lokaciju i obavili izvid, prilikom čega je utvrđeno da je izvođač radova osigurao prekop, točnije da je postavio fizičke prepreke, trake i dr., drvenu rampu za prilaz objektu i prometnu signalizaciju. Komunalno redarstvo će i nadalje kontrolirati oval lokalitet te po potrebi poduzeti mjere u okviru svojih nadležnosti, kako bi se svim sudionicima prometa, a posebice pješacima, omogućilo sigurno kretanje tim dijelom.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite