Koliko je potrebno da se dogodi strašna nesreća?
Molim hitnu reakciju nadležnih kod radova na krovu na adresi: Osječka ulica 42, Rijeka.
Mijenja se stari crijep, stavljati će se i novi a izvođač nije postavio skelu.
Sve se to odvija na jednoj od najprometnijih ulica u Rijeci.
Pitam se: kada će crijep ili neki drugi komad građevinskog materijala završiti na glavi nekog od prolaznika po pješakom putu ispod zgrade???

Ri2020 / 10.08.2017.

Poštovani,
Vaša zabrinutost za sigurnost pješaka koji prolaze pored zgrade na kojoj je u tijeku zamjena crijepa u Osječkoj ulici opravdani je i zahtijeva hitnu intervenciju nadležne sužbe. U ovom konkretnom slučaju o svemu treba obavijestiti Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Područni ured Rijeka, točnije njihovu Službu zaštite na radu putem e-maila prijave.purijeka@mrms.hr ili telefona 356 113. Nadležna služba Grada Rijeke Vašu je dojavu proslijedila Inspektoratu rada na daljnje postupanje.
S poštovanjem, Gradska uprava.
http://www.mojarijeka.hr/repository_files/file/366/

Odgovorite