Mene zanima kako to da u gradu Rijeci samo jedan državni vrtić radi u dvije smjene,a opće je poznato da velika većena roditelja radi u dvije smjene te da je nemoguće naći posao u 1 smjeni,kako bi djete moglo polazit vrtić,a roditelj biti zaposlen što je za nas mlade roditelje vrlo bitno!Nemamo novca za privatne vrtiće,nemamo novca za kredite i ost,jer ne radimo,a to zato jer nam treba još vtrića sa DVIJE SMJENE.DA LI JE TO MOGUĆE????

sandra jelaš / 06.04.2011.

Gradska uprava uvjetuje 3 radna dana od postavljanja pitanja, u praksi to ovisi o odgovornim sluzbama.

Dječji vrtić Rijeka provodi smjenski rad za djecu predškolske i jasličke dobi u PPO Potok, a u kojem se takav rad odvija već 9 godina. Prilikom upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2010./2011. godinu, roditeljima je ponuđen smjenski program za jaslice i vrtić u PPO Potok i u PPO Mlaka. Međutim, roditelji nisu iskazali zainteresiranost za smještaj djeteta u PPO Mlaka već samo u PPO Potok. Stoga se smjenski program odvija samo u navedenom vrtiću od 6,00 do 22.00 sata. Ovdje moramo još napomenuti, ne samo da roditelji nisu iskazali interes za odvijanje smjenskog programa u novom objektu za ovu pedagošku godinu, nego je smanjen interes za upis u taj program i u PPO Potok. Stoga je ove godine ukinuta jedna odgojna skupina odnosno broj skupina smjenskog rada u tom vrtićkom objektu je smanjen.

Svake godine prilikom prijave za upis djeteta, roditelji koji rade u smjenama imaju mogućnost da u prijavi za upis odaberu smjenski program. Ovu mogućnost roditelji će imati i prilikom ovogodišnjih upisa. Dječji vrtić tek temeljem iskazane zainteresiranosti roditelja (dovoljan broj djece za formiranje skupine) osigurava uvjete za povećanjem skupina u smjenskom vrtiću.

Odgovorite

Kalendar događanja

Izložba
 • 28.11. – 15.12.
 • (19:00)

“Posve prirodno” Sanje Ipšić Randić i Melite Sorole Staničić u Galeriji Kortil

Izložba radova dvije riječke autorice rezultat je Nagrade galerije Kortil na 75. godišnjoj izložbi članova HDLU-a Rijeka...

Detaljnije

Promocija
 • 30.11.
 • (18:30)

Predstavljanje knjige “Kvarnerski otoci pješice i biciklom” Lare Černicki i Staše Forenbahera

Lara Černicki i Staša Forenbaher predstavljaju svoju novu knjigu namijenjenu hodačima i biciklistima rekreativcima...

Detaljnije

Razgovor
 • 30.11.
 • (18:00)

Razgovor kustosom Markusom Waitschacherom u MMSU-u Rijeka

Razgovor s Markusom Waitschacherom, umjetničkim medijatorom, kustosom i kulturnim antropologom te gostom rezidencije Kamov...

Detaljnije

Festival
 • 02.12.
 • (11:00)

20. i-Fest u HKD-u na Sušaku

Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji se održava u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad...

Detaljnije

Izložba
 • 01.12. – 07.12.
 • (12:00)

Izložba fotografija osoba s invaliditetom “Želim raditi!”

Izložba Društva za istraživanje i potporu u sklopu kampanje senzibiliziranja poslodavaca i drugih dionika na mogućnost rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom...

Detaljnije

Okrugli stol
 • 08.12.
 • (13:00)

Položaj mladih u društvenom životu kroz djelovanje tijela savjeta mladih

Europe Direct Rijeka, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Rijeke, organizira okrugli stol pod nazivom Položaj mladih u društvenom životu kroz djelovanje tijela savjeta mladih...

Detaljnije