Zanima me koliko dana mora proći da se nadležne službe pojave i očiste javne površine i “nerazvrstane” tj sporedne ulice.
Primjer 1: na Drenovi iznad škole ljudi uredno stoje na cesti i čekaju autobus jer je nogostup na stanici pun nabacanog snijega.
Primjer 2: u subotu ujutro ralica je prošla po glavnoj cesti (Goranska) i ušla u ulicu Ivana Žorža te ju očistila i posipala. Danas je utorak, a iste te službe nisu ni dotakle ulice koje se spajaju na ulicu Ivana Žorža: Paškinovac, Kampanja, Fužinska…
Sve mi se čini da će se takve ulice očistiti same od sebe kada se snijeg bude otopio sam od sebe. Ne prihvaćam odgovore tipa “Nismo mogli proći zbog nepropisno parkiranih automobila” jer npr. ulica Paškinovac je ulica s obiteljskim kućama, a automobili su parkirani u dvorištima kuća.
Sramota za grad Rijeku, gradonačelnika i sve nadležne službe!

Aleš Podnar / 21.12.2010.

Poštovani,
prije svega, uz ispriku što ovaj odgovor dolazi sa zakašnjenjem, moramo reći da razumijemo Vaše nezadovoljstvo. Evo i odgovora na Vaša pitanja:
Za održavanje prohodnosti prometnih površina u zimskim uvjetima, sprečavanje poledice i uklanjanje snijega s nogostupa, trgova stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza na području Grada Rijeke u razdoblju od 15. studenog 2010. godine do 15. ožujka 2011. godine zaduženi su:

1. Hrvatske ceste d.d. – za održavanje državnih cesta,
2. Županijska uprava za ceste – za održavanje županijskih i lokalnih ceste,
3. Rijeka promet d.d. – za održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno Ceste Rijeka d.o.o. s kojima je sklopljen Ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta,
4. KD Čistoća d.o.o. za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka i
5. KD Autotrolej d.o.o. za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza.

S obzirom na veličinu cestovne mreže, kao i različitu važnost pojedinih cestovnih pravaca, na cestama se ne intervenira istovremeno, već po redoslijedu i prvenstvu utvrđenim Operativnim programom održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima 2010/2011 (navedeni Operativni plan možete u cijelosti pogledati na http://www.rijekapromet.hr). Prioriteti održavanja državnih, županijskih lokalnih i nerazvrstanih cesta međusobno su usklađeni.

U prvi prioritet uključene su sve državne ceste, glavni cestovni pravci županijskih i lokalnih cesta i sve nerazvrstane ceste po kojima se odvija intenzivan javni gradski prijevoz te prilazi bolnicama, toplanama, deponiju smeća i slično u ukupnoj dužini od oko 115 km. Prema operativnim planovima, radovi na osiguravanju prohodnosti svih cesta iz prvog prioriteta moraju se završiti u roku od 5 do 8 sati računajući od početka intervencije.

U drugi prioritet uključeni su cestovni pravci lokalnih cesta koji nisu obuhvaćeni prvim prioritetom i nerazvrstane ceste manjeg prometnog značaja kojim se ne odvija autobusni promet u ukupnoj dužini od oko 26 km. Intervencijama se pristupa u momentu kada na kolniku ima više od 10 cm snijega. Za kompletno osposobljavanje za promet cestovnih pravaca iz drugog prioriteta može proteći najviše 24 sata nakon prestanka padalina.

U trećem prioritetu održavaju se sve ostale nerazvrstane ceste. U ovom stupnju za kompletno osposobljavanje nerazvrstanih cesta za promet može proteći najviše 48 sati nakon prestanka padalina.

Također, uklanjanje snijega i sprečavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za pješake (javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti) u obvezi je KD Čistoće, a uklanjanje snijega i sprečavanje poledice na nogostupima ispred poslovnih i stambenih objekata u obvezi je vlasnika ili korisnika tih prostora. Istovjetno, kao i za prometnice, za održavanje pješačkih površina u razdoblju od 15. studenog 2010. godine do 15. ožujka 2011. godine izrađen je posebni (zimski) program.

Člankom 88. Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke, dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

Grad Rijeka uložio je znatna financijska sredstva za organizaciju čišćenja nerazvrstanih cesta te se posebno angažirao na koordinaciji i organizaciji rada svih subjekata koji su zaduženi za održavanje prohodnosti prometnih površina u zimskim uvjetima kako bi se donio usklađen program rada zimske službe. Njegovu realizaciju objektivno su otežali i nesavjesni vozači koji nisu imali adekvatnu zimsku opremu, ali i konfiguracija te položaj grada Rijeke.

Kao građani jednog mediteranskog grada, u kojem je snijeg kao prirodna pojava prilično rijedak, posebno doživljavamo snijeg i snježne uvjete. Pritom, treba naglasiti da je percepcija rada zimske službe i rada komunalnih tvrtki doista osjetljiva i rezultira različitim ocjenama, ali i kritikama.

Nadalje, svjesni smo nedostataka koji su prouzročili „paralizu“ prometa u našem gradu te ćemo u idućim razdobljima morati dodatno povećati količinu raspoložive opreme za rad zimske službe, ali također, i poraditi na edukaciji građana za život u zimskim uvjetima. Naime, očito je da ćemo morati promijeniti uvriježeno mišljenje da je snijeg u gradu Rijeci rijetka i kratkotrajna pojava i da ćemo uz tu činjenicu svakako morati dodatno poraditi na organizaciji i koordinaciji svih službi uključenih u čišćenje snijega.

Vašu i sve primjedbe građana koje smo primili svakako će pridonijeti kvaliteti usluge zaduženih službi u sličnim situacijama.

Odgovorite