Poštovani,

kroz proteklih nekoliko godina i u par navrata doslovno prijateljski i “interno” (direktno – bez nekakvih cirkusa, prozivanja i javne pompe …) ukazivali smo „odgovornima“ na nesavijesnost i neprofesionalizam komunalnog redara zaduženog za naše područje, pa i nekih njegovih kolega koji su se s njim u par navrata „igrom slučaja“ zatekli na terenu …

Obraćali smo se iz našeg naselja i ukazivali (telefonski i E-mail-om …) da dotični gospodin definitivno nije adekvatna osoba za ovo naše naselje, jer prvenstveno nema “onu jednu humanu crtu”, a doista nužnu za taj posao i ovaj naš dio gdje smo naučili „griješiti“ – biti komotni – svi mi u našoj mikro sredini (postoji navedeno u zakonu o dužnostima i obvezama komunalnih redara, pa i ostalih službenih osoba – „u grubo“ – da se prvenstveno treba uzeti u obzir „duh i ritam područja i stanovnika“ …), ali i uvijek sve riješiti u zakonskim rokovima kroz jednu ljudsku ljubaznost, obostrano poštivanje i službeni dogovor …

Problema je bezbroj i samo rastu u svim pogledima ;

1. raskopana – neasfaltirana površina od strane HEP-a i njihovih kooperanata (sve date nam rokove su bezobrazno već prešli, znatno je ugrožena sigurnost prometovanja i pješaka tim dijelom našeg naselja, imamo uz sav kaos do sad još i dodatna tri parkirna mjesta manje …) …

2. štakori nam trče po naselju iako izvrsno surađujemo sa “Dezinsekcijom Rijeka” i svi njihovi djelatnici uvijek odrade maksimalno stručno i kvalitetno svoj posao (za razliku od nekih drugih …) …

3. dotrajale stube, nogostupi i prolazi …

4. razno smeće razbacano po čitavom naselju – uz baje, po cesti, po putevima, – nogostupima i prolazima …

5. fali nam ograda ili su dotrajale i opasne …

6. fali nam rukohvata ili su dotrajali i opasni …

7 fali nam signalizacije i prometnih znakova …

8. trebamo hitno rješenje problema za parkinge …

9. trebamo hitno rješenje za novi prostor lokalnog “MO-a” …

10. trebamo hitno rješenje “rasterećivanja prometa Ulicom Rastočine” …

11. trebamo hitno rješenje “rasterećivanja prometa Osječkom Ulicom” …

12. trebamo hitno rješenje “problema skretanja u i iz Jelićeve Ulice” …

Poštovani, za sve ovdje navedeno i još puno toga mi iz našeg naselja – Udruga Građana Staro Škurinje – imamo rješenja, ali ih nemamo komu reći …

Pod hitno nam treba novi komunalni redar za naše područje, a ne osoba koja nam se skriva po naselju i izbjegava nas… Osoba koja se vozika službenim vozilom u osobne svrhe i ignorira nas… Koja nam se doslovno mota oko vozila po skrivećki i ni dan danas ne znamo da li nam je ispuštao gume ili činio nešto i gore od toga…

Netko tko i kad dođe službeno – po anonimnoj dojavi neće biti pristran – nesusretljiv – lagati – pristati lažno svjedočiti – čekati policiju – davati lažne iskaze – gubiti sate i sate svog i koleginog radnog vremena – koje svi mi skupa plaćamo, već će kao čovjek i sukladno radnom mjestu pronaći rješenja i odgovore – bilo koju dostupnu mu osobu, a upućenu u problematiku naselja… kako bi napokon svi mi skupa jednom i zauvijek krenuli s “mrtva točke” u kojoj se nalazimo sad skoro i tri puna desetljeća …

Ovim putem Vas molim ;

1. neka netko pokrene obustavljene – zaboravljene radove HEP-a i njihovih kooperanata kod naše trafo stanice…

2. da nam nakon svih ovih godina dođe jedan kvalitetan čovjek – savjestan komunalni redar (dostojan svojih nekih ranijih prethodnika …) s kojim ćemo moći direktno komunicirati na tjednoj – mjesečnoj bazi i napokon skupa “krenuti” do tih nekih nužnih nam promjena i napretka …

Od kad je u odjelu za Komunalno Redarstvo došlo do „rošade“ i mirovina, samo zlostavljači i zločeste osobe imaju koristi od kompletnog tog “ogranka” Komunalnog Redarstva Rijeka … Sve sama gospoda i “službenjaci”, a rezultat i ukupna učinkovitost “gora od nule”, prestrašno …

Sve što sam Vam ovdje napisao su činjenice …

Za sve ovdje navedeno postoje dokazi u video ili audio obliku (na ulazu u stambenu zgradu Jelićevu 1, kao i na našoj oglasnoj ploči stoji obavijest – službena naljepnica “tvrtke” da se sve audio-video snima …) …

S poštovanjem, Miroslav Deković
(predstavnik suvlasnika i stanara S. Z. Jelićeve 1 i predsjednik Udruge Građana Staro Škurinje …) …

Za sve na dalje potrebno ;
moj kontakt broj za novog Komunalnog Redara 0955090000

Hvala Vam svima unaprijed i molim Vas oprostite mi na opširnosti ili gramatičkim pogreškama …

DrMiro / 05.03.2021.

Zahvaljujemo se komunalnom redaru koji je došao odmah dan poslje objave na teren i oprostit ćemo mu ogroman propust (jer je to sad jedan pristojan gospodin – “stara garda”, napatio se i on jadan u našem naselju nekad prije pa mu možemo “progledati kroz prste” …) – što nismo odmah napravili službeni zapisnik o zatečeom i sve fotografirali …

Zahvaljujemo se također i HEP-u, kao i njihovim kooperantima koji su več jučer završili započeto i sve doveli u idealno stanje, pa čak nam izašli u susret s malo “dodatnih radova” …

Hvala vam svima i samo i dalje tako budimo ljudi za ljude …

Poštovani,
neposredno nakon što smo ga primili, Vaš smo upit proslijedili svim Hrvatskoj elektroprivredi, kao i nadležnim gradskim službama, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Trgovačkom društvu Rijeka promet te Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, o čijim ćemo Vas očitovanjima obavijestiti u nastavku.

U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav ističu da su Vaše primjedbe na postupanje i profesionalnost komunalnog redara apsolutno legitimne, ali da su neutemeljene, s obzirom da su praćenjem njegovoga rada potvrđeni pozitivni rezultati, a na način njegovog obavljanja posla nema primjedaba. U više navrata sudjelovali ste u postupcima u kojima ste bili stranka prema kojoj je komunalni redar postupao, pa je svakako i tu činjenicu potrebno uzeti u obzir kod objektivnog razmatranja jesu li te optužbe doista utemeljene ili ste samo nezadovoljni time što je i Vas osobno komunalni redar opominjao ili čak i sankcionirao.

S obzirom na sadržaj Vaših primjedaba, dodaju u Odjelu, valja ukazati da su one ozbiljne i kao takve mogu prouzročiti odgovarajuće posljedice; kako za Vas koji ih iznosite, tako i za komunalnog redara na koje se one odnose. Stoga je, u situacijama u kojima predstavljate veću skupinu ljudi, potrebno pribaviti odgovarajuću punomoć iz koje je to vidljivo. Kako ovom dopisu nije priložena, smatra se da ga pišete u osobno ime. Nadalje, nepravilnosti na koje ukazujete, komunalni redar negira te je stoga navode potrebno potkrijepiti materijalnim dokazima. U protivnom, osim primanja na znanje te ukazivanja na njih komunalnom redaru, druge mjere nije moguće poduzeti.
Nadalje, iz sadržaja Vaših primjedbi može se zaključiti da česta kontrola mjesnog odbora od strane komunalnog redara predstavlja određenu smetnju, s čime se u nadležnom Odjelu ne slažu. Ističu da je, baš naprotiv, to ne samo da je potrebno, već je i to dužnost i jedna od osnovnih zadaća komunalnih redara, o čemu svjedoči i Odluka o komunalnom redu. Ono što Vi nazivate „službenjacima“, bez „sluha“ za „duh i ritam stanovnika“, komunalnim redarima podrazumijeva postupanje, sukladno važećim propisima. Dapače, sve službene osobe dužne su postupati po Etičkom kodeksu, opisu posla i radnom mjestu koje obavljaju.

Unatoč Vašem nezadovoljstvu, komunalni redari kao službene osobe dužni su obavljati svoj posao, a ukoliko na to imate primjedbe, slobodni ste ih iznijeti, prema važećim propisima.
Za istaknuti je da nadležne gradske službe cijene Vaš trud i najbolje namjere, međutim, ne mogu uvažiti prijedloge koji se odnose na uređenje službe u kojoj su zaposleni komunalni redari, u dijelu koji se odnosi na postupanje sukladno propisima i onom koji se odnosi na interno uređenje.

Vezano za Vašu primjedbu koja se odnosi na sanaciju prekopa, u što ste se imali priliku uvjeriti, neposredno nakon Vaše prijave, HEP-u je upućena požurnica, nakon čega je putem svojih izvođača ta tvrtka dovršila započete radove. Svi ti radovi nastoje se odraditi u zadanim rokovima, ali vjerujemo da ste i sami svjesni toga da se ponekad, nažalost, oduže i to zbog objektivnih okolnosti. No, to nikako ne može biti pravilo, nego iznimka.

Problematika pojave glodavaca na javnim površinama prisutna je na svim područjima, a najčešće se pojavljuje kao posljedica neadekvatnog zbrinjavanja komunalnog otpada, što uzrokuje njihovo okupljanje oko spremnika za otpad i sličnih lokacija. S tim u vezi, svi subjekti koji su uključeni u rješavanje ove problematike; od gradskih službi pa do Komunalnog društva Čistoća, ulažu velike napore kako bi se otpad propisno zbrinjavao i uklanjao. No, vjerujem da ćete se složiti s tim da i građani koji ga odlažu imaju veliki utjecaj na smanjenje njegove količine. U tom pogledu se također provode brojne aktivnosti usmjerene na edukaciju građana i njihovo osvješćivanje u pogledu odgovornog postupanja s otpadom. Upravo zbog učestalih primjedaba o nepropisno odloženom smeću po naselju, područje ovog Mjesnog odbora redovito nadzire komunalni redar tijekom radnog vremena.
I sami znate da je za sankcioniranje počinitelja ovog prekršaja nužno zateći ga u nepropisnom odlaganju otpada i oštećivanju spremnika, što je iznimno teško, jer se to čini u vrijeme kada za to nema svjedoka, pa je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje, utvrditi počinitelje i poduzeti, Odlukom o komunalnom redu, propisane mjere. Zbog navedenog, ne postoji osnova za njihovo prekršajno sankcioniranje, budući je za poduzimanje mjera u nadležnosti komunalnog redarstva nužno utvrditi počinjenje prekršaja neposrednim opažanjem od strane komunalnog redara. Unatoč tomu komunalni redari će i nadalje nadzirati Vašu ulicu.
Ukoliko Vi ili drugi građani uočite osobe koje nepropisno odlažu otpad, o tome izravno možete obavijestiti Komunalno redarstvo putem besplatnog telefona 0800 5100 kako bi poduzeli mjere, sukladno Odluci o komunalnom redu te kaznili počinitelje.

Što se tiče Vaših primjedaba na dotrajale ograde, rukohvate, stube, nogostupe, i slično, one su prilično općenite, zbog čega je nemoguće očitovati se detaljnije, pa Vas pozivaju da se izravno javite nadležnim gradskim službama i točno precizirate sve lokacije na kojima su uočena navedena oštećenja i na taj način pomognete i rješavanju ovoga problema. Komunalni redar, kao i ostale službe nadležne za održavanje komunalne infrastrukture, redovito obilaze lokacije na području cijeloga grada i po potrebi, sukladno prioritetima i raspoloživim sredstvima, održavaju tu infrastrukturu i komunalnu opremu. Određene stavke rješavaju se iz sredstava redovitog održavanja, dok se druge mogu rješavati i sredstvima za komunalne prioritete koja se dodjeljuju mjesnim odborima, a građani se svake godine pozivaju dati svoje prijedloge pa u tom smislu i Vi u tome možete sudjelovati. Također, svi građani imaju na raspolaganju različite mogućnosti, odnosno „kanale“ putem kojih mogu prijaviti komunalna oštećenja, bilo pozivom na broj Dežurnog centra 0800 51 00, e-mailom: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr, ili aplikacijom Gradsko oko.

Prostor Mjesnog odbora Škurinjska Draga na adresi Porečka 94, veličinom prostora odgovara potrebama Vijeća. Ima dvoranu s pozornicom, dva ureda, dva spremišta, dva sanitarna čvora, što je odgovara potrebama Vijeća i njegovim aktivnostima. Tijekom prošle i ove godine obavljeni su i određeni radovi hidroizolacije i ličenja zidova i stropova. U skladu s financijskim mogućnostima prostor bi se i dalje obnavljao, odnosno stolarija te nema potrebe tražiti novi za rad Vijeća. No, ukoliko postoji zainteresiranost i mogućnost, a da je u vlasništvu Grada Rijeke, Odjel za gradsku samoupravu i upravu otvoren je za razgovor na tu temu.

I Vijeće MO Škurinjska Draga svojim aktivnostima i komunikacijom s nadležnim odjelima gradske uprave i trgovačkim društvima rješava dio komunalne problematike. Po pitanju nedostatka signalizacije i prometnih znakova za istaknuti je da se svi zahtjevi građana za dodatnim oznakama proslijede Rijeka prometu, što se u konačnici i realizira. Rješenja se traže i po pitanju nedostatka parkirnih mjesta, rasterećenja prometa ulicom Rastočine premještanjem vrtića na novu lokaciju, kao i rasterećenje prometa Osječkom Ulicom otvaranjem krakova nove ceste koja se radi prema ZTC-u. Vijeće je, između ostalog tražilo i hitno rješenje problema skretanja u i iz Jelićeve Ulice i to zajedno s izgradnjom igrališta, joga i parka za pse. S obzirom da stanari Jelićeve ulice ne žele ispod svojih prozora imati park za pse, jog i sl., sadašnji saziv Vijeća je krenuo u izgradnju igrališta u ulici Antuna Mihića. Nadležne službe potvrdile su da za sada nema tehničkih mogućnosti za rješavanje ovoga problema.

Na kraju, svakako nam je drago kada građani kroz udruge ili izravno pokazuju aktivan odnos prema sredini u kojoj žive. Često surađujemo s udrugama na nizu projekata, ali to ne znači da smijemo zanemariti legalno izabrane predstavnike građana Škurinja u Vijeće mjesnog odbora Škurinje.

S poštovanjem, Gradska uprava.

… IMA TEKSTA, ALI ĆEMO GA VEĆ NEKAKO “SKUPA PROĆI” – POKUŠAT ĆU VAM OVOG PUTA BAR MALO POJASNITI SVE “NAPISANO” …

Poštovani, neposredno nakon što smo ga primili, Vaš smo upit proslijedili svim Hrvatskoj elektroprivredi, kao i nadležnim gradskim službama, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Trgovačkom društvu Rijeka promet te Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, o čijim ćemo Vas očitovanjima obavijestiti u nastavku.

HVALA VAM NAJLJEPŠA – VAMA I SVIMA IKAKO UKLJUČENIMA, PROBLEM JE I VIŠE NEGO RIJEŠEN …

U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav ističu da su Vaše primjedbe na postupanje i profesionalnost komunalnog redara apsolutno legitimne, ali da su neutemeljene, s obzirom da su praćenjem njegovoga rada potvrđeni pozitivni rezultati, a na način njegovog obavljanja posla nema primjedaba. U više navrata sudjelovali ste u postupcima u kojima ste bili stranka prema kojoj je komunalni redar postupao, pa je svakako i tu činjenicu potrebno uzeti u obzir kod objektivnog razmatranja jesu li te optužbe doista utemeljene ili ste samo nezadovoljni time što je i Vas osobno komunalni redar opominjao ili čak i sankcionirao.

NIJE ME IMAO ZA ŠTO SANKCIONIRATI VEĆ ME JE UVIJEK MALTRETIRAO I PONIŽAVAO – PROVOCIRAO VALJDA S NAMJEROM DA GA PLJUSNEM ILI DA OZBILJNIJE FIZIČKI NASRNEM NA NJEGA, JER SE VALJDA MISLIO OKORISTITI ZA NEKAKVE ODŠTETE, ALI JA NISAM NI NASILNIK NI AGRESIVAC, PA MU TO NIJE USPJELO POĆI ZA RUKOM … ONO ŠTO JE DOTIČNI GOSPODIN TREBAO UČINITI IKAD – TREBAO ME SAMO “PODSJETITI” – UKAZATI MI KAO ČOVJEK ČOVIJEKU DA MI JE NA NEČEMU OD VOZILA ILI PRIKOLICA U DVORIŠTU ISTEKLA REGISTRACIJA, PA ČAK I TELEFONSKI ILI MEJLOM, ŠTO SAM MU PONUDIO OD PRVOG DANA I UZ NAPOMENU – “DA NEMA POTREBE ZA “KAUBOJSTVOM” I TROŠENJEM VREMENA, GRADSKOG GORIVA I VOZILA, JER JE “OPĆE POZNATA STVAR” DA SAM “REGULARAN” I DRŽIM DO TOGA DA SVE BUDE U REGULI – ODNOSNO DA ĆE SE SVE POTREBNO REGISTRIRATI IAKO SE RIJETKO KAD KORISTI … … NAPLAĆAO SAM SE TOLIKO CESTARINA U ŽIVOTU DA BI ČITAVA JEDNA CESTA U RIJECI MOGLA KOMOTNO NOSITI MOJE IME – CESTA MIROSLAVA DEKOVIĆA 😀 … … ALI JE DOTIČNI GOSPODIN OD PRVOG DANA ODLUČIO MALTRETIRATI MENE OSOBNO, A TELEFONOM I “OBAVIJESTIMA” U POŠTANSKIM SANDUČIĆIMA “SPOREDNE OSOBE” … …

SVI ONI SU AUTOMATSKI I SVJEDOCI NJEGOVOM PROFESIONALIZMU …

DA SVE BUDE JOŠ I GORE, MALTRETIRAO JE I PROMETNU POLICIJU – DAVAO IM POSLA GDJE GA NEMA I STVARAO NEPOTREBNE NESPORAZUME KOJI SU JEDNOM PRILIKOM DOVELI ČAK I DO OZBILJNIJIH PROPUSTA I PROBLEMA NAS KOJE JE “OPTERETIO” SAMO IZ OSOBNE NASLADE, A NE IZ PROFESIONALIZMA …

S obzirom na sadržaj Vaših primjedaba, dodaju u Odjelu, valja ukazati da su one ozbiljne i kao takve mogu prouzročiti odgovarajuće posljedice; kako za Vas koji ih iznosite, tako i za komunalnog redara na koje se one odnose. Stoga je, u situacijama u kojima predstavljate veću skupinu ljudi, potrebno pribaviti odgovarajuću punomoć iz koje je to vidljivo. Kako ovom dopisu nije priložena, smatra se da ga pišete u osobno ime. Nadalje, nepravilnosti na koje ukazujete, komunalni redar negira te je stoga navode potrebno potkrijepiti materijalnim dokazima. U protivnom, osim primanja na znanje te ukazivanja na njih komunalnom redaru, druge mjere nije moguće poduzeti. Nadalje, iz sadržaja Vaših primjedbi može se zaključiti da česta kontrola mjesnog odbora od strane komunalnog redara predstavlja određenu smetnju, s čime se u nadležnom Odjelu ne slažu. Ističu da je, baš naprotiv, to ne samo da je potrebno, već je i to dužnost i jedna od osnovnih zadaća komunalnih redara, o čemu svjedoči i Odluka o komunalnom redu. Ono što Vi nazivate „službenjacima“, bez „sluha“ za „duh i ritam stanovnika“, komunalnim redarima podrazumijeva postupanje, sukladno važećim propisima. Dapače, sve službene osobe dužne su postupati po Etičkom kodeksu, opisu posla i radnom mjestu koje obavljaju.

Unatoč Vašem nezadovoljstvu, komunalni redari kao službene osobe dužni su obavljati svoj posao, a ukoliko na to imate primjedbe, slobodni ste ih iznijeti, prema važećim propisima. Za istaknuti je da nadležne gradske službe cijene Vaš trud i najbolje namjere, međutim, ne mogu uvažiti prijedloge koji se odnose na uređenje službe u kojoj su zaposleni komunalni redari, u dijelu koji se odnosi na postupanje sukladno propisima i onom koji se odnosi na interno uređenje.

OVO NEĆU NI KOMENTIRATI VEĆ SAMO ZAMOLITI UREDNIKA “PORTALA” DA MI NA MOJ OSOBNI MEJL ODGOVORI – DA LI ĆE PUSTITI U JAVNOST (OVDJE I U NOVOJ OBJAVI …) TRI AUDIO SNIMKE I NEKOLIKO FOTOGRAFIJA – KOJE ĆE MOMENTALNO RAZJASNITI DA LI JE TU RIJEČ O ČOVIJEKU PROFESIONALCU – OZBILJNOM GRADSKOM SLUŽBENIKU ILI JE U PITANJU NEŠTO SASVIM DRUGO …

Vezano za Vašu primjedbu koja se odnosi na sanaciju prekopa, u što ste se imali priliku uvjeriti, neposredno nakon Vaše prijave, HEP-u je upućena požurnica, nakon čega je putem svojih izvođača ta tvrtka dovršila započete radove. Svi ti radovi nastoje se odraditi u zadanim rokovima, ali vjerujemo da ste i sami svjesni toga da se ponekad, nažalost, oduže i to zbog objektivnih okolnosti. No, to nikako ne može biti pravilo, nego iznimka.

ZA OVO SAM VAM SE VEĆ ZAHVALIO, VAMA I SVIM OSTALIMA IKAKO UKLJUČENIMA U PROBLEM … … I EVO, ZAHVALJUJEM VAM SE JOŠ JEDANPUT JER JE POSAO ODRAĐEN VRLO BRZO, VRLO DOBRO I MALO VIŠE NO ŠTO IM JE BILA DUŽNOST I OBAVEZA …

Problematika pojave glodavaca na javnim površinama prisutna je na svim područjima, a najčešće se pojavljuje kao posljedica neadekvatnog zbrinjavanja komunalnog otpada, što uzrokuje njihovo okupljanje oko spremnika za otpad i sličnih lokacija. S tim u vezi, svi subjekti koji su uključeni u rješavanje ove problematike; od gradskih službi pa do Komunalnog društva Čistoća, ulažu velike napore kako bi se otpad propisno zbrinjavao i uklanjao. No, vjerujem da ćete se složiti s tim da i građani koji ga odlažu imaju veliki utjecaj na smanjenje njegove količine. U tom pogledu se također provode brojne aktivnosti usmjerene na edukaciju građana i njihovo osvješćivanje u pogledu odgovornog postupanja s otpadom. Upravo zbog učestalih primjedaba o nepropisno odloženom smeću po naselju, područje ovog Mjesnog odbora redovito nadzire komunalni redar tijekom radnog vremena. I sami znate da je za sankcioniranje počinitelja ovog prekršaja nužno zateći ga u nepropisnom odlaganju otpada i oštećivanju spremnika, što je iznimno teško, jer se to čini u vrijeme kada za to nema svjedoka, pa je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje, utvrditi počinitelje i poduzeti, Odlukom o komunalnom redu, propisane mjere. Zbog navedenog, ne postoji osnova za njihovo prekršajno sankcioniranje, budući je za poduzimanje mjera u nadležnosti komunalnog redarstva nužno utvrditi počinjenje prekršaja neposrednim opažanjem od strane komunalnog redara. Unatoč tomu komunalni redari će i nadalje nadzirati Vašu ulicu. Ukoliko Vi ili drugi građani uočite osobe koje nepropisno odlažu otpad, o tome izravno možete obavijestiti Komunalno redarstvo putem besplatnog telefona 0800 5100 kako bi poduzeli mjere, sukladno Odluci o komunalnom redu te kaznili počinitelje.

NA NAŠU SREĆU, GLODAVCI NAM SE “KOTE” I IZLAZE SAMO JOŠ IZ GODINAMA NAPUŠTENOG – NAKARADNOG I OPASNOG “BRODOKOMERCOVOG MARKETA”, JER IAKO SMO U NASELJU PREČESTO “KOMOTNI” “ČISTOĆA” JOŠ UVIJEK NAJČEŠĆE (GOVORIM ZA OVAJ NAŠ DIO KOJI OSOBNO VIDIM …) VRLO DOBRO OBAVLJA SVOJ DIO POSLA, A PONEKAD ODRADE ČAK I VIŠE NO ŠTO BI UOPĆE TREBALI, PA EVO OVIM PUTEM IM SE OSOBNO I U IME ČITAVOG NASELJA NAJISKRENIJE ZAHVALJUJEM … … AUTOMATSKI SE ODMAH ZAHVALJUJEM I DJELATNICIMA I RAVNATELJSTVU “DEZINSEKCIJE RIJEKA” KOJI REDOVITO SVE “OKOLO”, A DOSTUPNO IM ORŽAVAJU MAKSIMALNO STRUČNO I NA RAZINI …

Što se tiče Vaših primjedaba na dotrajale ograde, rukohvate, stube, nogostupe, i slično, one su prilično općenite, zbog čega je nemoguće očitovati se detaljnije, pa Vas pozivaju da se izravno javite nadležnim gradskim službama i točno precizirate sve lokacije na kojima su uočena navedena oštećenja i na taj način pomognete i rješavanju ovoga problema. Komunalni redar, kao i ostale službe nadležne za održavanje komunalne infrastrukture, redovito obilaze lokacije na području cijeloga grada i po potrebi, sukladno prioritetima i raspoloživim sredstvima, održavaju tu infrastrukturu i komunalnu opremu. Određene stavke rješavaju se iz sredstava redovitog održavanja, dok se druge mogu rješavati i sredstvima za komunalne prioritete koja se dodjeljuju mjesnim odborima, a građani se svake godine pozivaju dati svoje prijedloge pa u tom smislu i Vi u tome možete sudjelovati. Također, svi građani imaju na raspolaganju različite mogućnosti, odnosno „kanale“ putem kojih mogu prijaviti komunalna oštećenja, bilo pozivom na broj Dežurnog centra 0800 51 00, e-mailom: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr, ili aplikacijom Gradsko oko.

ZA OVO MI IPAK TREBA “KONTAKT OSOBA”, JER “GRAD” IONAKO NEMA NOVACA DA REAGIRA NA SVAKU FOTOGRAFIJU KOJU BI PRILOŽIO ALI SA ODGOVARAJUĆOM KONTAKT OSOBOM BI MOGLI PROŠETATI U SAMO NEKOLIKO MINUTA NAŠIM NASELJEM I UPOZNATI GA SA OSOBAMA KOJE SU SE U RECIMO PROTEKLE DVIJE GODINE OZBILJNIJE OZLJEDILE RADI “NAVEDENIH STAVKI”, SVE TO JOŠ NA LICU MJESTA PODKRIJEPITI SA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM I TEK ONDA DA PROBAMO POKUŠATI NAPRAVITI NEKAKAV PLAN – PROGRAM ZA RJEŠAVANJE AKTUALNIH PROBLEMA PO PRIORITETIMA (TEK DA SE ZNA – OZLJEĐENI – MEĐU KOJIMA JE I MOJA MATI, NISU “OSOBE OD INTERESA” – NEINTERESIRA IH IDEJA DA TUŽE GRAD, SAMO SVI SKUPA ŽELIMO BOLJE ZA SVIH …) …

Prostor Mjesnog odbora Škurinjska Draga na adresi Porečka 94, veličinom prostora odgovara potrebama Vijeća. Ima dvoranu s pozornicom, dva ureda, dva spremišta, dva sanitarna čvora, što je odgovara potrebama Vijeća i njegovim aktivnostima. Tijekom prošle i ove godine obavljeni su i određeni radovi hidroizolacije i ličenja zidova i stropova. U skladu s financijskim mogućnostima prostor bi se i dalje obnavljao, odnosno stolarija te nema potrebe tražiti novi za rad Vijeća. No, ukoliko postoji zainteresiranost i mogućnost, a da je u vlasništvu Grada Rijeke, Odjel za gradsku samoupravu i upravu otvoren je za razgovor na tu temu.

OVO JE DOISTA SMIJEŠNO ALI SE NEĆEMO SMIJATI – USPOREDIMO SAMO PROSTOR USTUPLJEN NA KORIŠTENJE “MO” KOZALA I NAŠ PROSTOR … … LJUDI, PA MI SMO PRISILJENI NEKE NAŠE AKTIVNOSTI ODRŽAVATI KOD NJIH ILI NA OTVORENOM …

I Vijeće MO Škurinjska Draga svojim aktivnostima i komunikacijom s nadležnim odjelima gradske uprave i trgovačkim društvima rješava dio komunalne problematike. Po pitanju nedostatka signalizacije i prometnih znakova za istaknuti je da se svi zahtjevi građana za dodatnim oznakama proslijede Rijeka prometu, što se u konačnici i realizira. Rješenja se traže i po pitanju nedostatka parkirnih mjesta, rasterećenja prometa ulicom Rastočine premještanjem vrtića na novu lokaciju, kao i rasterećenje prometa Osječkom Ulicom otvaranjem krakova nove ceste koja se radi prema ZTC-u. Vijeće je, između ostalog tražilo i hitno rješenje problema skretanja u i iz Jelićeve Ulice i to zajedno s izgradnjom igrališta, joga i parka za pse. S obzirom da stanari Jelićeve ulice ne žele ispod svojih prozora imati park za pse, jog i sl., sadašnji saziv Vijeća je krenuo u izgradnju igrališta u ulici Antuna Mihića. Nadležne službe potvrdile su da za sada nema tehničkih mogućnosti za rješavanje ovoga problema.

UPOZNATI SMO VRLO DOBRO S RADOM NOVOG VIJEĆA NAŠEG MJESNOG ODBORA I NEMAMO PRIMJEDBI – LJUDI ČINE SVE ŠTO JE U NJIHOVOJ MOĆI S OBZIROM NA NJIHOVU “POLITIČKU NEOPREDJELJENOST”, TE SVEUKUPNU SITUACIJU U “GRADU I ŽUPANIJI” …

Na kraju, svakako nam je drago kada građani kroz udruge ili izravno pokazuju aktivan odnos prema sredini u kojoj žive. Često surađujemo s udrugama na nizu projekata, ali to ne znači da smijemo zanemariti legalno izabrane predstavnike građana Škurinja u Vijeće mjesnog odbora Škurinje.

S poštovanjem, Gradska uprava.

… KAKO JE U TEKSTU ZAKLJUČENO DA SVE OVO GOVORIM U SVOJE IME – I MENI JE DOISTA DRAGO KAD VI POKAZUJETE AKTIVAN ODNOS PREMA PROBLEMATICI NA KOJU VAM JOŠ UVIJEK “UMJERENO UKAZUJEM”, PA S TIM U SKLADU NUDIM VAM SAD I PRILIKU DA BUDETE DOSLOVNO NAŠI HEROJI – LJUDI KOJI SU SUKLADNO SVOJIM RADNIM MJESTIMA SAVJESNO OBAVLJAJUĆI SVOJE DUŽNOSTI U SAMO NEKOLIKO OBILAZAKA, MJERENJA I ISHODOVANJA DOZVOLA RIJEŠILI PROBLEM 4600 STANOVNIKA NAŠEG NASELJA I BAR ZA JOŠ 25.000 LJUDI KOJI NA TJEDNOJ BAZI PROLAZE NAŠIM NASELJEM …

U PRILOGU VAM JE “UMANJENA GRUBA SKICA” – RJEŠENJE ZA 5 OD 8 NAJVEĆIH PROBLEMA U NAŠEM NASELJU I STVARNA PRILIKA DA NAPOKON KAO GRADSKA UPRAVA – “NJENI ZAPOSLENICI U SLUŽBI NARODA” – SVIH NAS GRAĐANA, UČINITE NEŠTO KONKRETNO ZA SVE NAS I VAS – PROJEKT HVALE VRIJEDAN ZA DESETLJEĆA U NAPRIJED …

S POŠTOVANJEM, MIROSLAV DEKOVIĆ

… kako fotografija ne može biti priložena u komentaru, a doslovno sam morao sav ovaj tekst prebaciti u komentare, “idealno idejno rješenje” za naše naselje ćete vidjeti u nekoj od sljedećih objava 😉 …

Odgovorite